uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Občané, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku...

Číslo a uvozovací text

 

Obsah položky

1

Identifikační číslo

2323664 Pečovatelská služba/terénní a ambulantní/

8574639 Odlehčovací služby/pobytové –přechodná doba/

2

Kód

 

3

Pojmenování (název) životní situace

Občané, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodiny s dětmi -vícerčaty, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

4

Základní informace k životní situaci

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi/2x narozená dvojčata po roce, trojčata/, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelská služba zajišťuje např. tyto základní činnosti:

a)pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

  1. b)pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c)poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

  1. d)pomoc při zajištění chodu domácnosti,

e)zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

5

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

-          občan, který má sníženou soběstačnost

-          zákonný zástupce dítěte s trvalým pobytem v městské části Brno-sever

-          pověřená osoba, opatrovník

6

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Občan kontaktuje pečovatelskou službu. Pro městskou část Brno-sever zajišťuje pečovatelskou službu Středisko pečovatelské služby Brno-sever, Rotalova 13, na základě smlouvy s občanem.

7

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

-    kontaktovat Středisko pečovatelské služby Brno-sever,

   Rotalova 13

-    kontaktovat ÚMČ Brno-sever

8

Na které instituci životní situaci řešit

-    dle trvalého pobytu, ÚMČ Brno-sever

-    Středisko pečovatelské služby Brno-sever, Rotalova 13

9

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Středisko pečovatelské služby Brno-sever, Rotalova 13

Tel.: 517 071 513 – vedoucí pečovatelské služby:

                       Bc. Kateřina Jílková

Tel.: 517 071 514/515/516 – sociální pracovnice:

-  Bc. Iveta Maršálková

-  Mgr. Bernarda Vojáčková

-  Helena Magulová, DiS.

10

Jaké doklady je nutné mít s sebou

-    doklad totožnosti

11

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

-    žádost o poskytnutí (rozšíření) pečovatelské služby

-    souhlas s uchováváním osobních údajů

Formuláře jsou k dispozici ve Středisku pečovatelské služby.

12

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za poskytování pečovatelské služby hradí občan úhradu za základní činnosti v rozsahu stanoveném smlouvou, nejde-li o případy uvedené v § 75 odst. 2 z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Max. výše úhrady je stanovena v čl.I.§ 29 Vyhláška. č. 340/2007 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění.

13

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Individuální

14

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dle přání klienta

15

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné

16

Elektronická služba, kterou lze využít

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

17

Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
  • Vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění -/aktualizace č. 340/2007 Sb./

18

Jaké jsou související předpisy

 

19

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Změna smlouvy

Výpověď smlouvy, Ukončení poskytování služby

20

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Ukončení poskytování služby

21

Nejčastější dotazy

Jaké doklady je potřeba doložit?

Rozsah poskytovaných služeb.

Ceny poskytovaných služeb.

22

Další informace

Středisko pečovatelské služby Brno-sever, Rotalova 13,
tel. 517 071 511-16.

23

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Informační leták, www stránky ÚMČ Brno sever, obvodní lékaři klientů, Soupis informací o poskytování služeb, měsíčník “Severník“

24

Související životní situace a návody, jak je řešit

Ve spolupráci s ošetřujícím lékařem klienta.

25

Za správnost popisu odpovídá útvar

ÚMČ Brno-sever, oddělení sociálních věcí, Bratislavská 70, 601 47 Brno

26

Kontaktní osoba

Viz bod 9

27

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.9.2008

28

Popis byl naposledy aktualizován

14. 1. 2020

29

Datum konce platnosti popisu

bez omezení

30

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Uvedené informace jsou pouze zjednodušené a orientační. Úplné podmínky Vám na základě podrobnějších znalostí o Vaší situaci vysvětlí kontaktní osoba.

Občané, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby si mohou požádat o příspěvek na péči na odboru sociální péče Magistrátu města Brna