uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Masarykova ZŠ a MŠ Brno Zemědělská

Škola se nachází ve dvou historických funkcionalistických budovách.
Zahrnuje následující zařízení:

  • dvoutřídní mateřská škola pro 50 dětí
  • základní škola s 22 třídami (14 na 1. st., 8 na 2. st. )
  • školní družina, která má 9 oddělení
  • moderní výdejny stravy v obou budovách školy

Mateřská škola
Uplatňuje ve výchovně-vzdělávací činnosti prvky „daltonského plánu". Předškoláci se zábavnou formou věnují jednu hodinu týdně anglickému jazyku, na což navazuje výuka angličtiny od první třídy ZŠ. Škola připravuje zájemce z řad budoucích prvňáků v přípravných edukativně stimulačních skupinách.

Základní škola
Škola vyučuje podle Školního vzdělávacího programu "Od hraní k učení".
Od 1. ročníku se vyučuje anglický jazyk 2 hodiny týdně, od 3. ročníků 3 hodiny týdně. Od 6. ročníku jsme pro nadané žáky zvýšili hodinovou dotaci anglického jazyka o jednu hodinu týdně. S koncepcí výuky cizích jazyků se váže zařazení dalšího cizího jazyka (Aj, Nj, Rj) v rámci volitelných předmětů od sedmého ročníku. Většina tříd prvního stupně vyjíždí do škol v přírodě, žáci 6. tříd vyjíždějí na společné adaptační pobyty. Každoročně zajišťujeme kvalitní lyžařský kurs pro žáky sedmých ročníků.

Samozřejmostí je učebna informatiky s rychlým připojením na Internet i zasíťování obou budov WIFI signálem. Nově je otevřena učebna pro Fy a CH. K dispozici je také několik učeben vybavených interaktivními tabulemi, které využíváme zejména v cizích jazycích. Několik dalších učeben je vybaveno projekční technikou. V areálech obou školních budov jsou umístěny dvě učebny v přírodě obklopeny dendrologickými stezkami. Dvorana s jevištěm celoročně slouží jako galerie výtvarných děl žáků a uskutečňují se zde kulturní akce i pořady pro žáky i veřejnost.
Budoucí středoškoláci mají možnost rozšířené přípravy ve stěžejních předmětech v rámci pravidelných lekcí, jejichž náplň je úzce zaměřena na přípravu k přijímačkám.

V systému volitelných předmětů si žáci volí z předmětů jako například zábavná chemie, další cizí jazyk (ruština, angličtina a němčina), společenskovědní seminář, informatika, literární seminář, design a konstruování, dramatická výchova, pohybové hry, hudebně pohybové činnosti, environmentální praktika a environmentální seminář.
Mimo vyučování je možno navštěvovat různé zájmové útvary, např. keramika, sportovní hry, sborový zpěv, sportík, tělocvik zdravě, angličtina hravě, klub objevitelů, zábavná němčina, astronomický kroužek, klub deskových her, nebo čeština hrou pro žáky s poruchami učení. Probíhá u nás i výuka náboženství.

Škola úzce spolupracuje s provozovateli dalších mimoškolních aktivit a organizačně se podílí na zajištění jejich činnosti v budovách školy ve spolupráci se školní družinou. Patří sem činnost atletického M&C klubu, basketbalové přípravky Valosun Brno, výuka ZUŠ Jaroslava Kvapila a činnost hudební školy YAMAHA. Činnost těchto organizací navazuje na vyučování, popř. na chod ŠD, probíhá ve školních budovách a nezatěžuje rodiče starostmi spojenými s přesunem za zájmovou činností do jiných částí města.

Škola se podílí na projektech města Brna "Síť brněnských otevřených škol" a "Angličtina do škol".
Realizujeme projekt OPVK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Název projektu „Zkvalitnění vyučování na MZŠ Brno, Zemědělská 29".

Jsme partnerskou školou nakladatelství FRAUS a v naší budově Zemědělská 29 se nachází jeho Informační centrum.

Probíhá spolupráce s klubem rodičů, zvláště při různých akcích - vánoční a velikonoční dílny, rozloučení se školním rokem a další.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.maskola.cz

Mateřská škola se nachází v budově Zemědělská 29.

tel.: 545 428 521