uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

ZŠ a MŠ Blažkova

ZŠ Blažkova se nachází v příjemném prostředí na sídlišti Lesná. Školu navštěvuje 630 žáků a působí na ní 46 pedagogů.

Výuka na naší škole probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro Základní vzdělávání "Škola pro život". Podle tohoto programu vyučujeme anglický jazyk již od 1. třídy, v 6. třídě si pak děti mohou vybrat i jazyk německý. Kromě jazyků na naší škole probíhá výuka výpočetní techniky od 5. do 9. třídy. Učitelé se vzdělávají v akreditovaných seminářích podle jejich zájmu o danou problematiku. Ve škole se utvořil tým pedagogů, který spolupracuje při naplňování cílů, jejichž smyslem je vybudovat přátelskou, otevřenou, komunitní školu.

Ve výuce jsou uplatňovány moderní výukové metody, jako je využívání výpočetní techniky, skupinová práce, dramatická výchova a projektové vyučování. Styl výuky staví na co nejlepším poznání osobnosti každého žáka. To je také jeden z důvodů, proč na škole probíhá projekt Pohádková škola, určený budoucím prvňáčkům a jejich rodičům.

Značná péče je věnována dětem s vývojovými poruchami učení či poruchami komunikačními a to díky speciálním pedagogům, kteří na škole pracují. Integrovaným žákům je vypracováván individuální vzdělávací program. Při nápravě problémů způsobených vývojovými poruchami učení plně spolupracujeme s našimi partnery - PPP Kohoutova 4.

Samozřejmostí je volný přístup k internetu pro všechny žáky a pedagogy školy. Děti z nižších ročníků mohou navštěvovat školní družinu, která pro ně připravuje zajímavý program. Součástí školy je školní kuchyně a Mateřská škola na Nejedlého ulici se svojí školní kuchyní.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.zsblazkova.cz

Mateřská škola se nachází v budově Nejedlého 13.

tel.: 548 520 796

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ms-nejedleho.webnode.cz