uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Články

Souhrn informací k aktuální situaci související se šířením koronaviru SARS-CoV-2

Všichni máme stejný cíl, zkusme ho společně dosáhnout

Vážení obyvatelé městské části Brno-sever,

zažíváme v těchto dnech a hodinách omezení, která nemají od doby druhé světové války obdoby. Cílem těchto opatření, stavu nouze a aktuálně karantény, je zastavit šíření koronavirové nákazy. Vím, že chybějí roušky a respirátory. Ale to zásadní, co pomůže k zastavení nebo alespoň zásadnímu zpomalení šíření nákazy je, když bude každý dodržovat vyhlášená omezení. Všichni bychom se chtěli vrátit do normálního fungování, je na nás všech, na každém z nás, jak rychle se to podaří. Pokud tedy opravdu nemusíme, nevycházejme z domu, nevyhledávejme kontakt s druhými lidmi. Především ti, kteří jsou nejohroženější skupinou, tedy naši senioři. V případě potřeby využijte nabídky k pomoci – od městské části, města Brna, dobrovolníků Masarykovy univerzity a dalších.

Jen pokud budeme každý za sebe v těchto dnech odpovědní, tak budou mít nynější omezení smysl a zůstanou relativně krátkodobá. Doporučení a zásady už jsme všichni slyšeli, zkusme je dodržet. Pokud budete venčit své psy, dělejte to co možná nejkratší dobu a vyhněte se kontaktu s jinými. Do obchodů choďme co nejméně. Mějte ohled i na ty, kteří zajišťují, často bez potřebného vybavení chod zásobování potravinami, ale také lékařskou péči, hromadnou dopravu. Ti všichni si zaslouží velké poděkování, stejně jako stovky dobrovolníků, kteří se hlásí „do služby“.

Z reakcí většiny z vás je patrné, že berete situaci s naprostou vážností, a tak k ní i přistupujete. A to je velkým příslibem, že se nám společně podaří dosáhnout cíle, zastavení koronaviru a návratu k normálnímu životu.

Za samosprávu městské části vám za tento přístup děkuji

Martin Maleček, starosta

Základní informace

Provoz ÚMČ Brno-sever se vrací do běžného režimu

Od 01.07.2020 se ruší veškerá předchozí omezení provozu ÚMČ Brno-sever. Úřední hodiny se tak vrací do standardního režimu bez regulace vstupu do budov úřadu. Vstup je možný již i bez ochranných prostředků dýchacích cest a všechny agendy jsou vykonávány v plném rozsahu bez jakéhokoliv omezení. Nadále zůstávají rozmístěny stojany pro dezinfekci rukou u vstupních prosklených dveří v budově úřadu na Bratislavské 70 a u vstupu do klientských prostor v budově úřadu na Bratislavské 71.

Místní poplatek ze psů

Česká pošta

Dopravní podnik města Brna

Školství

Životní prostředí

Nabídky služeb a pomoci

Sbírky

Ostatní