uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Články

Souhrn informací k aktuální situaci související se šířením koronaviru SARS-CoV-2

Všichni máme stejný cíl, zkusme ho společně dosáhnout

Vážení obyvatelé městské části Brno-sever,

zažíváme v těchto dnech a hodinách omezení, která nemají od doby druhé světové války obdoby. Cílem těchto opatření, stavu nouze a aktuálně karantény, je zastavit šíření koronavirové nákazy. Vím, že chybějí roušky a respirátory. Ale to zásadní, co pomůže k zastavení nebo alespoň zásadnímu zpomalení šíření nákazy je, když bude každý dodržovat vyhlášená omezení. Všichni bychom se chtěli vrátit do normálního fungování, je na nás všech, na každém z nás, jak rychle se to podaří. Pokud tedy opravdu nemusíme, nevycházejme z domu, nevyhledávejme kontakt s druhými lidmi. Především ti, kteří jsou nejohroženější skupinou, tedy naši senioři. V případě potřeby využijte nabídky k pomoci – od městské části, města Brna, dobrovolníků Masarykovy univerzity a dalších.

Jen pokud budeme každý za sebe v těchto dnech odpovědní, tak budou mít nynější omezení smysl a zůstanou relativně krátkodobá. Doporučení a zásady už jsme všichni slyšeli, zkusme je dodržet. Pokud budete venčit své psy, dělejte to co možná nejkratší dobu a vyhněte se kontaktu s jinými. Do obchodů choďme co nejméně. Mějte ohled i na ty, kteří zajišťují, často bez potřebného vybavení chod zásobování potravinami, ale také lékařskou péči, hromadnou dopravu. Ti všichni si zaslouží velké poděkování, stejně jako stovky dobrovolníků, kteří se hlásí „do služby“.

Z reakcí většiny z vás je patrné, že berete situaci s naprostou vážností, a tak k ní i přistupujete. A to je velkým příslibem, že se nám společně podaří dosáhnout cíle, zastavení koronaviru a návratu k normálnímu životu.

Za samosprávu městské části vám za tento přístup děkuji

Martin Maleček, starosta

Základní informace

Obnovení provozu ÚMČ Brno-sever

Od 25.05.2020 lze návštěvu Úřadu městské části Brno-sever realizovat v úředních hodinách bez předchozí telefonické nebo e-mailové domluvy. S ohledem na hygienická opatření však zůstává vstup do budov úřadu nadále regulován.

Dovolujeme si Vás požádat, abyste i nadále upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt ve všech případech, kdy je to možné, osobní návštěvy úřadu minimalizovali na nejnutnější případy, které není možné vyřídit jinou formou, a platby realizovali přednostně bezhotovostně nebo složenkou.

Od 01.06.2020 dojde rovněž k obnovení provozu podatelny na poliklinice Lesná.

Děkujeme za pochopení.

Místní poplatek ze psů

Česká pošta

Dopravní podnik města Brna

Poliklinika Lesná

Školství

Životní prostředí

Nabídky služeb a pomoci

Výdej roušek a dezinfekce v květnu

Celostátní portál pro organizaci pomoci dobrovolníků

Pomoc s nákupy, hlídáním dětí či venčením psa zprostředkuje sociální odbor ÚMČ Brno-sever

Nákup základních potravin a hygienických potřeb či jinou službu si objednejte na infolince Magistrátu města Brna pro seniory

Iniciativa POMÁHÁME SI a organizace POMOC NEMOCNÝM nabízejí seniorům rozvoz nákupů, léků, obědů a krmiva pro zvířata

Armáda spásy

Servis výpočetní techniky pro seniory s dopravou zdarma

Seznam jídelen/restaurací s rozvozem

Rozvoz obědů nabízí také Správa kolejí a menz Mendelovy univerzity

„Zavolej mi!“ – telefonická linka pro seniory a osamělé

Psychosociální pomoc osobám nejen v karanténě nabízí spolek PRESAFE

Organizace SPONDEA

Sbírky

Ostatní

Přednost při vyřízení občanky a řidičáku mají předem objednaní, úředníci ale obslouží i ostatní - 29. květen 2020

Veřejná projednání územního plánu se uskuteční 22. a 23. června na brněnském výstavišti

Otevírají další pracoviště magistrátu, úřední hodiny se rozšiřují - 12. květen 2020

Magistrát města Brna od 20. dubna obnovuje úřední hodiny

Místní poplatek za komunální odpad v Brně v roce 2020

S uložením popela je nutné počkat. Správa hřbitovů pozastavila služby - 31. březen 2020

Rezidentní parkování po měsíční pauze opět platí - 28. duben 2020

Informace ke konání svatebních obřadů od 11.05.2020

Informace ke konání svatebních obřadů od 25.05.2020

Obnovení provozu Knihovny Jiřího Mahena - 5. květen 2020

Prominutí poplatku z pobytu od 25.05. do 31.12.2020

Radnice vyšla vstříc nájemcům obecních bytů a nebytových prostor