uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Články

Blokové čištění

Brněnské komunikace, a. s. – rozpis čištění vozovek podzim 2018

Brněnské komunikace, a. s. - rozpis čištění dopravně významných komunikací na podzim 2018
(PROBÍHÁ NAD RÁMEC BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ!)

Platnost dopravního značení 8:00 – 16:00 hod.
V případě nepříznivého počasí budou termíny upraveny.

19. 11. – Svitavská, Nováčkova, Dačického, Cejl, Lesnická, Jugoslávská, Okružní

20. 11. – Merhautova, Vranovská, Mostecká, Dukelská tř., Valchařská

21. 11. – Provazníkova, Jilemnického

Harmonogram čištění v roce 2018

Blokové čištění 2018

Vysvětlivky:
B – blokové čištění
P – čištění parkovišť
Z – čištění komunikací s MHD

Pro možnost vyhledávání si stáhněte plán čištění ve formátu pdf ZDE.

plan cisteni 2018 1
plan cisteni 2018 2
plan cisteni 2018 3
plan cisteni 2018 4

 

Veřejné vyhlášky

Informace

Četnost čištění se stanovuje podle dopravní důležitosti místní komunikace. Zákon č. 13/1997 Sb. ukládá účastníkům silničního provozu umožnit čištění komunikací a veřejných prostranství, někteří řidiči zákon porušují a svou nekázní znemožňují udržovat čistotu těchto míst. Parkující motorová vozidla zabraňují čištění komunikací, proto Vás, provozovatele motorových silničních vozidel, upozorňujeme, že v případě neuposlechnutí rozhodnutí o umístění dopravního značení je vlastník komunikace (Brněnské komunikace. a. s.) oprávněn překážející vozidlo odtáhnout na náklady jeho provozovatele. Žádáme řidiče o respektování dopravního značení, a to nejen z důvodu probíhajícího blokového čištění, ale i z důvodu využívání uvolnění místních komunikací jinými subjekty, např. pro čištění kanalizačních vpustí apod.
Ceny za odtah a parkovné jsou následující (včetně DPH):
Nedokončený odtah 1.000 Kč
Dokončený odtah vč. parkovného 1.920 Kč
Zpětný odtah vč. parkovného 3.720 Kč
Na území městské části Brno-sever působí firma Černý, Drážní 9, odstavná plocha v areálu F. K. Holoubek, 627 00 Brno-Slatina, tel. 548 217 484, mobil 602 737 673, kontaktní osoba pan Pilman.

POZOR, čistí se celá ulice, včetně chodníků, parkovacích zálivů a vyhrazených parkovacích stání. Kde je povoleno parkování na chodníku nebo parkovací stání mimo jízdní pruh, tato prostranství jsou také součástí blokových čištění.

V oprávněných případech neuposlechnutí rozhodnutí o označení místní komunikace může Úřad městské části Brno-sever přímé náklady spojené s odstraněním silničního vozidla provozovateli proplatit.
Důvody pro proplacení nákladů:
– akutní neplánovaná hospitalizace (potvrzení lékaře). Ostatní důvody nebudou považovány za závažné.

Pravidla odtahů vozidel při blokovém čištění

Aplikace Brněnských komunikací

bkom cisteni 1