uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Vyhledání referenta OS podle místní příslušnosti k ulicím městské části

Alešova

Antala Staška

Antonína Slavíka

Arbesova

Auerswaldova

Babičkova

Barvy

Bendlova

Bieblova

Blažkova

Borová

Bratislavská – od 65 lichá, od 68 sudá

Bratří Mrštíků

Brechtova

Brožíkova

Břenkova

Buchtova

Cacovická

Cejl – od 71 lichá, od 66 sudá

Čekanková

Černopolní

Dačického

Demlova

Divišova

Dohnalova

Drápelova

Drobného – jen sudá

Dřínova

Dukelská tř.

Durďákova

Dusíkova

Elgartova

Erbenova

Fillova

Fišova

Francouzská

Fügnerova

Gargulákova

Habrová

Halasovo nám.

Hálkova

Hansmannova

Haškova

Heleny Malířové

Helfertova

Hlohová

Hoblíkova

Holubova

Horymírova

Hořejší

Husovická

Hvězdová

Hvozdíkova

Ibsenova

Jana Svobody

Janouškova

Jetelová

Ježkova

Jilemnického

Jugoslávská

Jurkovičova

Kalinová

Kaloudova

Kladivova

Klarisky

Klecandova

Klidná

Klokočí

Kobylín

Kohoutova

Kosatcová

Kotěrova

Krkoškova

Kunzova

Kupkova

Lesnická

Lieberzeitova

Liliová

Loosova

Loučná

Lovecká

Lozíbky

Lužova

Majdalenky

Malinová

Malý Růženec

Marie Majerové

Martinkova

Maškova

Mathonova

Melatín

Merhautova

Míčkova

Milénova

Mokrohorská

Mostecká

Muchova

Musilova

Na Klínku

Na Kovárně

Na Rychtě

náměstí 28. října

náměstí Republiky

náměstí SNP

Narcisová

Nejedlého

Netušilova

Nezvalova

Nouzová

Nováčkova

Novotného

Okružní

Pflegrova

Písečník

Plachtova

Pod Kaplí

Pospíšilova

Provazníkova

Přadlácká

Rotalova

Rovinka

Rozárka

Růženec

Rygle

Ryšánkova

Schodová

Schreberovy zahrádky

Seifertova

Sekaninova

Síčka

Skryjova

Sládkova

Slavíčkova

Slepá

Slezákova

Soběslavova

Soběšická

Soudní

Spolková

Sportovní nábřeží

Studená

Svitavská

Svitavské nábřeží

Sýpka

Šalounova

Ševcova

Školní

Španielova

Šrámkova

Štěpánkova

Těsnohlídkova

Tišnovská

Tkalcovská

Tomanova

Tomečkova

Tomkovo nám.

Traubova – jen sudá

Trávníčkova

Trávníky

Trtílkova

Třebízského

třída Generála Píky 2

Třískalova

U Dubu

Útěchovská

Vaculíkova

Valchařská

Velkomoravská

Venhudova

Volejníkova

Vranovská

Vyhlídka

Výzkumní

Weissova

Zátiší

Zdislavina

Zdráhalova

Zeiberlichova

Zemědělská

Zkratka

Zubatého

Zvonková

Žampachova

 

Prohlášení o používání cookies

CO JSOU COOKIES
Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil.
Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

JAK SE DĚLÍ COOKIES
Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje, tj. na:
1/ Cookie první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější.
2/ Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.
Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na:
1/ Krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.
2/ Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Můžete je také ručně odstranit.
Dle účelu můžeme využití cookies rozdělit takto:
1/ Technické - umožňují základní funkce webu (např. přihlašování) nebo stránek (např. přihrávat videa, sdílet obsah apod.)
2/ Analytické - slouží pro sběr neanonymních dat o chování uživatelů. Na jejich základě můžeme web upravit web tak, aby se Vám lépe používal.
3/ Remarketingové - slouží k cílení reklam na uživatele, kteří již na našem webu byli.
4/ Konverzní - s jejich pomocí můžeme vyhodnotit úspěšnost kampaní.

K ČEMU COOKIES POUŽÍVÁME
Na našem webu používáme tyto cookies:
1/ Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, využívání služeb apod.
2/ Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu.
Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data. Do cookies můžeme umístit ID uživatele, to ale neumožňuje třetím stranám identifikovat konkrétní osobu.

JAK LZE UPRAVIT VYUŽÍVÁNÍ COOKIES
Vymazání
Vymazat můžete cookies ve Vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno v „Historii“ navštívených stránek.
Blokování
Prohlížeče umožňují umísťování cookies na Vás počítač zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče:
- Chrome
- Firefox
- Internet Explorer
- Android – různé prohlížeče
Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách AboutCookies.org.

TENTO WEB POUŽÍVÁ GOOGLE ANALYTICS
Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie (odkaz na prohlášení o používání cookies) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.
Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:
- přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
- remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),
- rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).
- user id – funkce Google Analytics, která umožňuje měřit a analyzovat chování uživatelů napříč zařízeními. Jako user id je používáme řetězec čísel nebo písmen, nikdy nepoužíváme osobní údaje, které by dovolily třetím stranám identifikovat konkrétní osobu.
Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

JAK ZAKÁZAT SLEDOVÁNÍ GOOGLE ANALYTICS
Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

Nabídka bytů k pronájmu

Úřední deska – Nabídky bytů k pronájmu

Urbanistické a územní studie pro městskou část Brno-sever

Od roku 2014 bylo oddělením územního rozvoje pořízeno několik urbanistických studií za účelem koncepčního řešení vybraných lokalit, u nichž je snaha, aby v souladu s platným územním plánem bylo postupně dosaženo kvalitního veřejného prostranství. Jednotlivé akce jsou v různé fázi vývoje – od realizace až po dlouhodobý výhled. Kromě vlastních studií má MČ Brno-sever k dispozici ještě urbanistické a územní studie, pořízené jiným subjektem. Jedná se o:

Urbanistické studie – pořízené ÚMČ Brno-sever
Urbanistické studie – od jiného pořizovatele
Územní studie – pořízené jako územně plánovací podklad (ÚPP) odborem územního plánování a rozvoje MMB

Stav k 08/2018
Zpracovala Ing. arch. Olga Strublová,
referentka úseku územního rozvoje
odboru rozvoje a investic ÚMČ Brno-sever

Revitalizace parku Marie Restituty

Propočet nákladů

Průvodní zpráva

Dotčené parcely

Inventarizační tabulka

Fotodokumentace

Referenční příklady

Orientační situace

Širší vztahy

Schémata analýzy

Stávající vegetace, majetkové vztahy

Schémata konceptu

Celkový návrh – situace

Řezy

Detail – propustek s terasou

Detail – vstup se schody

Vizualizace 1

Vzualizace 2

Vizualizace 3

Vizualizace 4

Zákres do ortofoto