uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Orientace v budově

Základní orientace v budově úřadu Bratislavská 70

Úřad městské části Brno-sever
Bratislavská 70, 601 47 Brno

5. patro

Odbor finanční

Odbor vnitřních věcí

Odbor majetkový

Odbor organizační
informatika

4. patro

Odbor vnitřních věcí
matrika

Odbor organizační
právnička úřadu, Czech POINT, poplatky ze psů, personální oddělení

Odbor školství a kultury

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
vedoucí odboru
ekonomka odboru
oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Odbor finanční
pokladna

3. patro

Odbor stavební

WC muži

2. patro

Odbor životního prostředí

Odbor rozvoje a investic

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
oddělení sociálních věcí

WC ženy

2. mezipatro

Pracovník vztahů k veřejnosti

1. patro

Starosta

Místostarostové

Tajemník úřadu

Kancelář úřadu

Odbor vnitřních věcí
Ochrana obyvatelstva a požarní ochrana

Interní auditor

1. mezipatro

Odbor vnitřních věcí
oddělení přestupků

Odbor životního prostředí a odbor majetkový
právnička odborů ŽP a M

Přízemí

Odbor vnitřních věcí
výpravna

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
oddělení sociálně-právní ochrany dětí - kurátorky mládeže a mladistvých, sociální pracovnice

Podatelna / Informační centrum

WC invalidé

Z adresy::

Elektronická podatelna