uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Odbor rozvoje a investic

Ing. Petr Rizner vedoucí odboru 545 542 269
Ing. arch. Olga Strublová referentka pro územní rozvoj 545 542 135
Mgr. Věra Ambrozová právnička odboru 545 542 219
Ing. Milan Kříž referent-technik 545 542 209
Ing. Jaromír Karhánek, CSc. referent-technik 545 542 209