uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Výstava mořských lastur v prostorách MZŠ Zemědělská 29

Kategorie: Kultura

lastury 19

Beseda na téma Lesná – neobyčejné sídliště v zeleni v Knihovně Jiřího Mahena, Haškova 4

Kategorie: Kultura

Beseda se starostou Martinem Malečkem se uskuteční ve čtvrtek 21. února v 18.15 hodin, nikoliv 14. února, jak bylo chybně uvedeno v únorovém Severníku.

Životní podmínky 2019 – výběrové šetření v domácnostech

Kategorie: Oznamení

Od 2. 2. do 26. 5. proběhne ve vybraných domácnostech šetření Českého statistického úřadu o životních podmínkách domácností v ČR.

Přijímací řízení do mateřských škol 2019

Kategorie: Školství

Vydávání přihlášek pro zápis dítěte do mateřské školy bude letos probíhat od 1. dubna do 1. května.

Jihomoravský kraj podpořil rekonstrukci hřiště na Bieblově

Kategorie: Oznamení

Městská část Brno-sever získala v roce 2018 z rozpočtu Jihomoravského kraje dotaci ve výši 500 tisíc korun na realizaci projektu s názvem „Rekonstrukce hřiště pro volnočasové aktivity Bieblova, Brno“.

Výzkumná společnost MEDIAN provádí šetření Politické postoje

Kategorie: Oznamení

V období do konce února budou vybrané domácnosti v naší městské části osloveny společností MEDIAN, aby se zúčastnily mezinárodního výzkumného šetření Politické postoje.

Jihomoravský kraj podpořil realizaci venkovního fitness na Loosově

Kategorie: Oznamení

Městská část Brno-sever získala v roce 2018 z rozpočtu Jihomoravského kraje dotaci ve výši 200 tisíc korun na realizaci projektu s názvem „Venkovní fitness Loosova“.