uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Bezbariérový přístup do volebních místností v MČ Brno-sever

Tělesně handicapovaní voliči mají v městské části Brno-sever několik možností, jak se zúčastnit nadcházejícího druhého kola volby prezidenta republiky.

Nejpohodlnějším způsobem je zažádat obecní úřad (tel.: 545 542 266, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) a po zahájení volby okrskovou volební komisi o hlasování mimo volební místnost do přenosné volební schránky. 

V případě zájmu o volbu ve volební místnosti je nejvhodnější využít plně bezbariérové Společenské centrum Brno-sever na Okružní 21, kde sídlí volební okrsek č. 20043. Voliči nespadající do tohoto okrsku mohou zažádat o voličský průkaz, který jim umožní volit v jakémkoliv volebním okrsku.

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat

- v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu.

- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky;

Žádost v listinné a elektronické podobě musí být ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno doručena nejpozději 7 dnů přede dnem  druhého kola volby prezidenta, tj. do 19. ledna 2018.

- osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede; Obecní úřad může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin.

Omezená možnost bezbariérového přístupu je také do budov základních škol Merhautova 37 (okrsky č. 20005 - 20012) a Zeiberlichova 49 (okrsky 20044 - 20045). V těchto případech je nutná domluva s pověřenými osobami, které zajistí vstup jinak uzamčenými bočními vchody. Kontaktní telefonní číslo je u ZŠ Merhautova 545 211 651, u ZŠ Zeiberlichova 541 238 227.

Telefonní čísla na okrskové volební komise

Na okrskové volební komise se můžete obracet po zahájení volby (26. ledna ve 14 hodin), zejména s žádostmi o volbu do přenosné volební schránky.

Volební místo Volební okrsek Zapisovatel/ka Telefon
Mendelu, Zemědělská 1 20001 Martina Lotocká 727 946 660
  20002 Ing. Vlasta Procházková 727 944 850
  20003 Lucie Páralová, DiS. 727 945 114
  20004 Bc. Kateřina Kožíšková, DiS. 727 945 122
ZŠ Merhautova 37 20005 Mgr. Dana Čípková 727 944 848
  20006 Bc. Petra Hrdová 727 944 806
  20007 Bc. Veronika Báňová 727 945 128
  20008 Ing. Denisa Olivová 727 945 685
  20009 Kristýna Davidová 727 946 750
  20010 Bc. Jana Báňová 727 945 794
  20011 Ing. Romana Kovaříková 727 945 812
  20012 Ing. Jana Hájková 727 943 851
ZŠ Janouškova 2 20013 Ing. Miroslava Stehnová 727 946 774
  20014 Bc. Markéta Matejová 727 945 457
  20015 Lenka Sedláčková 727 943 859
  20016 Bc. Iveta Kvapilová 727 943 881
ZŠ Jugoslávská 126 20017 Jana Vymazalová Willová 727 943 891
  20018 Ing. Alena Ptáčníková 727 946 752
  20019 Ing. Michaela Němcová 727 946 662
ZŠ Zemědělská 29 20020 Lenka Kalinová 727 945 614
  20021 Ing. arch. Jana Buráňová 727 943 796
  20022 Ing. Tereza Pikulová 727 946 817
SPŠCH Vranovská 65 20023 Mgr. František Georgiadis 727 946 620
  20024 PaedDr. Hana Svobodová 727 946 659
ZŠ nám. Republiky 10 20025 Jana Obořilová 727 946 615
  20026 Miroslava Daňková 727 946 767
ZŠ Cacovická 4 20027 Mgr. Eva Ševečková 727 946 780
Taneční konzervatoř Nejedlého 3 20028 Monika Cziglová 727 945 487
  20029 Dana Sedlářová 727 945 781
  20030 Ing. Magdalena Kokejlová 727 946 655
  20031 Mgr. Jan Priessnitz 727 962 679
  20032 Dana Procházková 727 962 752
ZŠ Blažkova 9 20033 Bc. Marta Minčeffová 727 962 759
  20034 Ing. Hana Rézlová 727 962 773
  20035 Bc. Milena Sehnalová 727 962 826
  20036 Bc. Iveta Maršálková 727 962 836
  20037 Helena Magulová, DiS. 727 946 639
ZŠ Milénova 14 20038 Bc. Lenka Gerichová 727 946 656
  20039 Bc. Michaela Šalplachtová, DiS. 727 945 113
  20040 Tereza Bejčková 727 945 748
  20041 Anna Čapková 727 943 913
  20042 Bc. Šárka Šplíchalová 727 946 816
SC Brno-sever Okružní 21 20043 Ing. Veronika Klímová 727 946 616
ZŠ Zeiberlichova 49 20044 Ing. Jaroslav Hradil 727 946 621
  20045 Ing. Jaroslav Suchý 727 945 178