uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

Poplatek za psy - úhrada poplatku 2018 - 10. leden 2018

Poplatek je potřeba uhradit nejpozději do 31. března 2018.

Možnosti úhrady:

1) v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-sever, IV. patro, dveře 65, v úředních hodinách pondělí a středa 08:00 - 12:00, 12:45 – 17:00 hodin, 
2) přes bankovní účet - číslo účtu správce daně: 19-5191000267/0100
                                    - variabilní symbol *)
                                    - do poznámky můžete uvést jméno držitele psa

*) variabilní symbol lze zjistit: telefonicky (545 542 226), e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo na kopii přihlášení psa do evidence

Informujeme všechny držitele psů, kteří jsou osvobození od poplatku (např. držitelé průkazu ZTP/P, canisterapeuti, záchranářští či myslivečtí psi) nebo mají úlevu od poplatku (poživatelé důchodu bez dalšího příjmu), o novelizaci § 14a odst. 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, kdy v případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené citovaným zákonem a obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č.13/2015, o místních poplatcích, (15 dnů od změny), nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká (s účinností od 1. dubna 2017).
Příklady z praxe:
- držitel psa, který má doposud evidovaného psa se základní sazbou 1 500 Kč/rok, se sice stal poživatelem důchodu v květnu 2017, ale přišel ohlásit změnu skutečnosti mající vliv na výši poplatkové povinnosti až v prosinci 2017, změna sazby (úleva) bude tedy poskytnuta až od prosince 2017 a nikoliv zpětně
- držitel průkazu ZTP/P, který byl doposud od poplatku zcela osvobozen, kterému skončí platnost průkazu, musí doložit včas nový průkaz ZTP/P, jinak mu bude změněna sazba a poplatek vyměřen.
Dále vás žádáme, pokud již nejste držiteli přihlášených psů, abyste je písemně odhlásili.
Informace týkající se osvobození nebo úlevy poplatku vám rádi sdělíme na tel. č.: 545 542 226 nebo prostřednictvím e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..