uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Poplatek za psy - úhrada poplatku 2018

Poplatek je potřeba uhradit nejpozději do 31. března 2018.

Možnosti úhrady:

1) v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, IV. patro, dveře 65, v úředních hodinách pondělí a středa 08:00 - 12:00, 12:45 – 17:00 hodin, 
2) v hotovosti na pokladně odloučeného pracoviště na poliklinice Brno-Lesná, Halasovo nám. 1, v pondělí a ve středu 08:00 – 12:00 a 12:30 – 16:00 (od 1. února do 30. dubna)
3) bankovním převodem na účet 19-5191000267/0100 pod příslušným variabilním symbolem, který má poplatník uveden na kopii přihlášení psa do evidence, případně ho může ověřit telefonicky (545 542 226) či e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
4) poštovní poukázkou na účet a pod variabilním symbolem jako u bankovního převodu (poštovní poukázky již nejsou rozesílány).

Informujeme všechny držitele psů, kteří jsou osvobození od poplatku (např. držitelé průkazu ZTP/P, canisterapeuti, záchranářští či myslivečtí psi) nebo mají úlevu od poplatku (poživatelé důchodu bez dalšího příjmu), o novelizaci § 14a odst. 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, kdy v případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené citovaným zákonem a obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č.13/2015, o místních poplatcích, (15 dnů od změny), nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká (s účinností od 1. dubna 2017).
Příklady z praxe:
- držitel psa, který má doposud evidovaného psa se základní sazbou 1 500 Kč/rok, se sice stal poživatelem důchodu v květnu 2017, ale přišel ohlásit změnu skutečnosti mající vliv na výši poplatkové povinnosti až v prosinci 2017, změna sazby (úleva) bude tedy poskytnuta až od prosince 2017 a nikoliv zpětně
- držitel průkazu ZTP/P, který byl doposud od poplatku zcela osvobozen, kterému skončí platnost průkazu, musí doložit včas nový průkaz ZTP/P, jinak mu bude změněna sazba a poplatek vyměřen.
Dále vás žádáme, pokud již nejste držiteli přihlášených psů, abyste je písemně odhlásili.
Informace týkající se osvobození nebo úlevy poplatku vám rádi sdělíme na tel. č.: 545 542 226 nebo prostřednictvím e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..