uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Odbor bydlení se přesouvá na Bratislavskou 71

K datu 9. dubna 2018 dojde k přesunu pracovníků ODBORU BYDLENÍ Úřadu městské části Brno-sever do nových kanceláří v objektu Bratislavská 71 s vchodem z ulice Bratislavské.
Od tohoto data bude možné veškeré záležitosti týkající se bydlení v obecních bytech, jako žádosti o pronájem obecního bytu, o změnu v nájemní smlouvě či právní záležitosti, projednat s příslušnými referentkami v nově zrekonstruovaných kancelářích v budově Bratislavská 71.
Nově se změní telefonní kontakty na jednotlivé referentky, které jsou k dispozici na webových stránkách MČ Brno-sever www.sever.brno.cz a na podatelně v budově Bratislavská 70.
Úředními dny pro vyřízení záležitostí občanů jsou zachovány pondělí a středa od 8 do 17 hodin.
K zaevidování žádostí zůstává v platnosti podatelna na Bratislavské 70 a na poliklinice na Halasově nám. 1.
Oddělení správy budov nadále zajišťuje svoji činnost ve stávajících prostorách na téže adrese.
Doufáme, že nové prostory budou důstojným prostředím pro vyřízení potřeb každého občana, který je nebo chce být nájemcem obecního bytu v naší městské části.

odbor bydleni