uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Zastupitelstvo zvolilo vedení městské části - 15. listopad 2018

Ustavující zasedání zastupitelstva dne 14. listopadu mělo na programu mimo jiné volbu členů vedení městské části. Starostou zůstává Martin Maleček z Hnutí SOL, kterému se svěřuje působnost pro zabezpečování úkolů v oblasti financí a rozpočtu, vnitřních věcí, bezpečnosti, územního plánování, rozvoje a výstavby. Ve funkci zůstává také místostarostka Miriam Kolářová z KDU-ČSL, které byla svěřena působnost pro zabezpečování úkolů v oblasti školství, sportu, kultury, sociálních věcí, zdravotnictví a rodinné politiky. David Aleš z ANO 2011 je místostarostou, který zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci, a byla mu svěřena působnost pro zabezpečování úkolů v oblasti bytového hospodářství. Dalším nováčkem ve vedení je místostarosta Martin Cibula z Hnutí SOL, kterému se svěřuje působnost pro zabezpečování úkolů v oblasti majetku, investic a informatiky.
Zastupitelstvo dále uložilo členům nové Rady městské části Brno-sever Marii Kselíkové z KDU-ČSL a Jakubu Pickovi z ANO 2011 zabezpečování úkolů v oblasti životního prostředí, respektive dopravy.
Dalšími členy Rady městské části Brno-sever jsou Petr Hladík (KDU-ČSL), Karla Hofmannová, Miloslav Králíček, Jiří Sekora (všichni Hnutí SOL) a Nikola Staňková (ANO 2011).