uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Zastupitelstvo zvolilo vedení městské části

Ustavující zasedání zastupitelstva dne 14. listopadu mělo na programu mimo jiné volbu členů vedení městské části. Starostou zůstává Martin Maleček z Hnutí SOL, kterému se svěřuje působnost pro zabezpečování úkolů v oblasti financí a rozpočtu, vnitřních věcí, bezpečnosti, územního plánování, rozvoje a výstavby. Ve funkci zůstává také místostarostka Miriam Kolářová z KDU-ČSL, které byla svěřena působnost pro zabezpečování úkolů v oblasti školství, sportu, kultury, sociálních věcí, zdravotnictví a rodinné politiky. David Aleš z ANO 2011 je místostarostou, který zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci, a byla mu svěřena působnost pro zabezpečování úkolů v oblasti bytového hospodářství. Dalším nováčkem ve vedení je místostarosta Martin Cibula z Hnutí SOL, kterému se svěřuje působnost pro zabezpečování úkolů v oblasti majetku, investic a informatiky.
Zastupitelstvo dále uložilo členům nové Rady městské části Brno-sever Marii Kselíkové z KDU-ČSL a Jakubu Pickovi z ANO 2011 zabezpečování úkolů v oblasti životního prostředí, respektive dopravy.
Dalšími členy Rady městské části Brno-sever jsou Petr Hladík (KDU-ČSL), Karla Hofmannová, Miloslav Králíček, Jiří Sekora (všichni Hnutí SOL) a Nikola Staňková (ANO 2011).