uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Místní poplatek za komunální odpad v Brně v roce 2019 - 4. leden 2019

Splatnost do 31. 5. 2019
Pro poplatkové povinnosti vzniklé v období od 1. 5. do 31. 12. je poměrná část poplatku splatná do posledního dne v měsíci následujícím po měsíci vzniku poplatkové povinnosti.

Sazba poplatku
670 Kč za poplatníka a kalendářní rok 
500 Kč za dítě, které v roce 2018 nedosáhlo či nedosáhne 4 let věku
500 Kč za seniora, který v roce 2018 dosáhl či dosáhne věku 70 let a více

Možnosti úhrady poplatku

1. bezhotovostním převodem:
na účet: 111220022/0800
variabilní symbol: rodné číslo poplatníka

2. online platbou v e-shopu městských služeb: www.brnopas.cz

3. v hotovosti:
a) po celý rok pokladna ve 3. patře na ulici Šumavská č. 35C, (nová budova) 
b) od 1. 3. do 31. 5. pokladna MMB, Malinovského nám. 3, přízemí 
Pokladní hodiny
Po 8.00–17.00
Út 8.00–12.00, 13.00–14.30
St 8.00–17.00
Čt 8.00–12.00, 13.00–14.00
Pá 8.00–12.00

Přejete-li si získávat informace prostřednictvím e-mailových zpráv, je možno zaregistrovat se na uvedených webových stránkách.
Za domácnost může odvádět poplatky společný zástupce. Tento je povinen správci poplatku písemně oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádí (lze i elektronicky).
Telefony: 542 174 304 – 315, 318 – 322, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. I web: www.brno.cz/odpady

 

S ohledem na množící se dotazy v dané oblasti přináší odbor životního prostředí Magistrátu města Brna doplňující informace:

Rok 2019 nepřináší žádné změny v oblasti místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem, takže sazby, osvobození i úlevy jsou stejné jako v roce 2018 (viz www.brno.cz/odpady).
Z toho vyplývá, že i senioři od 70 let budou v roce 2019 platit sníženou sazbu 500 Kč (což představuje 42 Kč za měsíc).

Ačkoli koaliční smlouva uzavřená pro volební období 2018 až 2022 zavazuje její účastníky mj. prosazovat v oblasti životního prostředí osvobození seniorů od 70 let od placení poplatku za komunální odpad, je nutné upozornit na to, že v žádném dokumentu, tedy ani v koaliční smlouvě není stanoveno, že k osvobození dojde od 1. 1. 2019; koaliční smlouva tak stanovuje priority, které se v průběhu volebního období mají realizovat.

Za správce poplatku dále pro úplnost informujeme, že jakékoli změny v oblasti poplatku, tedy i osvobození, je nutné upravit v obecně závazné vyhlášce, která jakožto právní předpis obce, podléhá jasně stanoveným procesům, které je nutno dodržet.
V průběhu roku 2019 již bude odbor životního prostředí připravovat nové znění obecně závazné vyhlášky tak, aby byla připravena k jednání zastupitelstva města Brna a mohla být účinná od 1.1.2020. Obsah obecně závazné vyhlášky připomínkují všechny městské části města Brna, zákonnost posuzuje mj. i z pohledu zákazu diskriminace Ministerstvo vnitra České republiky, hlasují o ní příslušné komise a výbory města Brna, Rada města Brna a Zastupitelstvo města Brna. Po podpisu vyhlášky primátorkou/primátorem obce je vyhláška vyvěšena na úřední desku po dobu stanovenou zákonem, což je podmínka nabytí platnosti.

Veškeré případné změny, které nová obecně závazná vyhláška města Brna přinese, budeme publikovat v tiskovinách i prostřednictvím sociálních sítí a webových stránek, jakmile vyhláška nabyde platnosti.