uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Výzkumná společnost MEDIAN provádí šetření Politické postoje

Výzkumná společnost MEDIAN informuje, že v současnosti provádí mezinárodní šetření Politické postoje. Tazatalé navštíví náhodně vybrané domácnosti v období do konce února 2019. Dotazování probíhá osobním rozhovorem. Otázky se týkají každodenního života, hodnot a názorů českých občanů. Odpovědi jsou zcela anonymní, všechny údaje budou použity v rámci souhrnných údajů a je vyloučeno jakékoliv zneužití osobních informací. Svou účastí ve výzkumu se domácnosti k ničemu nezavazují.