uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Kácení suchých stromů a obnova porostu v Čertově rokli

V Čertově rokli se 21. února začalo s kácením suchých stromů. Je to reakce na kalamitu, kdy sucho, vedro a dřevokazný hmyz během několika měsíců sprovodily ze světa velkou část smrků, ale i borovice a modříny. K odstranění je v této fázi označeno více než 160 stromů. Nahradit by je mělo přirozené zmlazení a kde je to potřeba, i nová výsadba.
Všechny velmi zveme na její zahájení 6. dubna v 10 hodin u hřiště v rokli. Bude to v rámci hlavního termínu Ukliďme Česko a kdo bude chtít, může si kus lesa sám zasadit. Nově budou vysazovány odolnější druhy stromů – jak listnaté (hlavně buky), tak jehličnaté – jedle a douglasky. Na jaře by se jich měly vysadit zhruba tři stovky.
U takto čerstvě uschlých stromů nehrozí velké riziko pádu, ale je potřeba dbát na svou bezpečnost během prací při jejich odstraňování. Práce budou probíhat za vhodného počasí pravděpodobně do dubna, možná i déle, pracovní prostor je vždy viditelně označen.
Dřevo vykácených stromů zůstane zčásti na místě – buď jako „hatě“ k zajištění svahů před odnosem půdy a k zadržení vody pro podrost a sazenice, hnojivo (štěpka z větví), nebo jako drobný mobiliář a výtvarné prvky, které by měly starý les připomínat, než splynou s novým.
Více se můžete dozvědět na Hovorech s občany 12. března ve Společenském centru Brno-sever, v březnovém Severníku nebo 6. dubna přímo v Rokli při sázení a komentované procházce.

rokle1

Současný stav (Autor: Michal Pöbiš)

 

rokle2

Vizualizace stavu po vykácení napadených stromů a výsadbě mladých stromků (Autor: Michal Pöbiš) 

 

rokle3

Vizualizace stavu po dorostení vysazených stromků (Autor: Michal Pöbiš)