uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Lesnické práce v lokalitě u Antoníčka - 3. červen 2019

Lesy města Brna upozorňují, že 4. června v čase od 7 do 17 hodin budou v lokalitě "u Antoníčka" probíhat lesnické práce - odvoz dříví vyvážecí soupravou a dotěžení suchých smrků stojících u cesty vedoucí od zahrádek směrem ke garážím (č. p. 689/1, k. ú. Brno-Lesná). Vzhledem k tomuto faktu bude částečně omezena průjezdnost této cesty. Na místě budou zaměstnanci, kteří budou celou situaci řídit, a občané budou rovněž informování cedulemi. Lesy města Brna se budou snažit o co možná nejmenší omezení a nejrychlejší řešení celé situace.