uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Povinné čipování psů - 14. říjen 2019

Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem. Od tohoto data musí být na našem území označen každý pes elektronickým čipem. Povinně by se měli čipovat všichni psi. Štěňata nejdříve však ve věku kolem půl roku, v době prvního očkování proti vzteklině. Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Výjimka – mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.
Výhody čipování
– zjištění identity psa v případě kontrolních orgánů (obce, MP, PČR, SVS, Celní správa)
– snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve většině evropských států již povinné čipování psů platí)
– zaběhnutý pes se rychleji vrátí k majiteli
– při odcizení psa se zjistí vlastník
– snadnější a účinnější monitoring chovu psů (postihování problematických chovů – tzv. množíren)
– umožnění kontroly při prodeji psů
Cena
Pořizovací cena jednoho čipu se pohybuje cca mezi 120–450 Kč a závisí na typu čipu. Veterináři si dále účtují za vlastní aplikaci čipu cca 300–550 Kč (smluvní ceny). Životnost čipu se odhaduje na 25 let.
Pokuta za psa bez označení
Za psa bez označení bude po 1. 1. 2020 hrozit ve správním řízení uložení pokuty ve výši až 20 000 Kč. Na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině.
Aplikace mikročipu
Čipování představuje jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je sterilně aplikován pomocí jehly do podkoží zvířete. Obal je vyroben z biokompatibilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso. Nejedná se tedy o žádné týrání psa. Čip je naprogramován čitelným kódem, který je jedinečný a neopakovatelný, je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje žádný vlastní zdroj energie – aktivovat mikročip umí jen speciální čtecí zařízení. Čip je možno aplikovat zvířeti v jakémkoliv věku. Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu o očkování psa (pas, očkovací průkaz). Čip je zaregistrován v Národním registru majitelů zvířat a plní tak funkci prostředku k vyhledávání a nalezení psa v případě zaběhnutí.
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost (jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR).

Podrobnější informace můžete získat na Státní veterinární správě ČR: www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinne-oznacovani-psu