uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Velké finále je tady! I letos dáme na Vás - 14. listopad 2019

Do finále třetího ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás postoupilo 53 nápadů, které navrhli sami obyvatelé města Brna. O tom, které nápady budou vítězné, rozhodnete opět vy – Brňané! Hlasovat můžete do 29. listopadu. Každý občan Brna má k dispozici 5 hlasů kladných a 2 záporné, přičemž jednomu projektu může dát až 2 hlasy kladné a 1 hlas záporný. Vítěznými projekty budou ty, které získají nejvíce kladných hlasů a vlezou se v součtu do částky 35 milionů Kč, která byla pro letošní ročník vyčleněna. Hlasovat lze elektronicky na damenavas.brno.cz nebo pomocí full účtu na www.brnoid.cz. Jestli chcete hlasovat raději osobně, využijte některou z poboček Knihovny Jiřího Mahena.
Městská část Brno-sever má ve finále dva projekty! Dva záchody na Lesné v Čertově rokli navržené paní Zuzanou Roznosovou a Městskou galerii od pana Martina Reinera, která místně spadá i do městské části Brno-střed.
Na facebookové stránce Dáme na vás můžete zhlédnout videa všech finálových projektů a vybrat si své favority. Hlasujte! My dáme na vás!

Kancelář participace Magistrátu města Brna

dame na vas 19 2