uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Dotace od Jihomoravského kraje pomohly zkvalitnit pracovní podmínky našich dobrovolných hasičů - 2. prosinec 2019

logo jmk

 

Městská část Brno-sever získala v roce 2019 v rámci dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017-2020“ dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v celkové výši 116 000 Kč na opravu vozidla CAS32 T148 pro JSDH Soběšice a na pořízení ruční radiostanice pro JSDH Husovice.
Poskytnuté dotace přispívají ke zkvalitnění práce a zvýšení akceschopnosti obou jednotek při různých druzích zásahů na území městské části i města Brna.