uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Pevné telefonní linky ÚMČ Brno-sever opět v provozu - 6. leden 2020

V pondělí 6. ledna došlo k plnému zprovoznění pevných telefonních linek Úřadu městské části Brno-sever. Bylo proto zrušeno přepojování přes podatelnu a jednotlivým pracovníkům se opět dovoláte přímo.
Poskytovatel telefonních služeb upozorňuje, že se jedná o provizorní řešení a k definitivnímu odstranění závady bude ještě v budoucnu nutné telefonní linky odpojit. O tomto přerušení provozu budeme včas informovat.