uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Probíhají častější zkoušky sirén - 23. leden 2020

V poslední době je možné zaregistrovat zvýšený počet zkoušek sirén. Důvodem je přechod na nový varovný systém, jehož nastavení v současné době probíhá. Zkouška sirén má na rozdíl od kolísavého tónu výstrahy stálý tón, zpravidla také bývá doprovázena hlášením, že se jedná o zkoušku.