uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Omezení provozu ÚMČ Brno-sever včetně provozu podatelny a pokladny - 17. březen 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 87/2020 Sb. je omezen do 24.03.2020 provoz podatelny Úřadu městské části Brno-sever pouze na pondělí od 07:00 do 10:00 a na středu od 14:00 do 17:00. V jiné hodiny a dny nebude podatelna pro veřejnost v provozu. K případným osobním podáním mimo výše uvedenou dobu lze využít schránku umístěnou ve vstupních dveřích budovy úřadu na Bratislavské 70.

Nadále je v platnosti úplné zrušení úředních hodin Úřadu městské části Brno-sever a uzavření podatelny na poliklinice Lesná. Osobní styk s občany je možný jen v nezbytných případech, které není možné řešit jinou formou, a to po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě. Žádáme občany, aby svá podání v těchto dnech činili e-mailem, poštou nebo datovou schránkou, případně zaměstnance úřadu kontaktovali telefonicky. Rovněž je uzavřena pokladna, platby lze realizovat pouze bezhotovostně nebo složenkou. Děkujeme za pochopení.