uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Termíny veřejného projednání i podání připomínek a námitek k návrhu nového územního plánu posunuty - 1. duben 2020

V minulém týdnu byl městem Brnem zveřejněný návrh nového územního plánu. S tím, že připomínky a námitky k němu je možné vznášet do 13. 5. - více ZDE. Vzhledem k současným opatřením a omezení pohybu včera město Brno oznámilo, že se termíny prodlužují, projednání s účastí veřejnosti se přesouvá na 17. 6. a možnost uplatnit námitky a připomínky je do 24. 6. Zároveň s tím byly městské části požádány, aby v rámci svých radnic vyvěsily výkres návrhu nového ÚPMB včetně jeho výrokové části pro ty občany, kteří případně nemají přístup k internetu. V naší městské části tak učiníme. Až dostaneme podklady z Odboru územního plánu a rozvoje MMB, tak bude výkres návrhu ÚPMB včetně výrokové (textové) části umístěný ve vestibulu radnice. Odkdy to bude, to upřesníme.

Přikládáme část dopisu radního města Brna pro územní plánování Filipa Chvátala, kde jsou další informace, kde a jakým způsobem je možné se s návrhem ÚPMB seznámit a jakým způsobem je možné ho připomínkovat:

„S ohledem na stále se měnící mimořádná opatření a z důvodu čitelnosti postupu pro veřejnost i vedení městských částí, stanovujeme proto nový termín veřejného projednání na 17. června a podávání námitek a připomínek do 24. června.

Ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna připravujeme i streamované debaty obdobné jako měla být setkání „Plán jede k vám“ ve Vašich MČ.

Je jasné, že nám omezení pohybu osob může komplikovat způsob projednání v dalších týdnech a měsících, které budou následovat. Vše budeme proto operativně řešit a v případě změny Vás informovat. Jsem Vám samozřejmě k dispozici.

• návrh nového ÚP najdete na https://upmb.brno.cz/ (konkrétně https://upmb.brno.cz/pripravovany-uzemni-plan/navrh-2/) Je zde jak možnost interaktivního prohlížení, tak stažení celého ÚP či konkrétní části. Předpokládám, že Vás nejvíce bude zajímat Hlavní výkres (výkres 2.1 v Grafické části VÝROKU). Na těchto stránkách jsou rovněž informace ke stávajícímu i k novému ÚP a všemu co s tím souvisí. Pokud by nastala nějaká změna vzhledem k celostátní situaci (např. co se týče termínů) bude zde tato informace uvedena.
• K jednoduššímu připomínkování ÚP bude sloužit aplikace (tzv. „PUPík“) – rovněž info na odkazu výše. Tato aplikace zjednoduší připomínkování jak občanům (nemusejí složitě zjišťovat, jak to má vypadat a co všechno má připomínka nebo námitka obsahovat) tak odborníkům, kteří ji budou vyhodnocovat - urychlí to celý proces. Aplikace slouží pro vytvoření formuláře pro podání připomínky/námitky dle správního řádu. Vygenerované podání je však zatím nutné následně podepsat a doručit pořizovateli (datovou schránkou, poštou, osobně na podatelnu apod.). Pracujeme však na zjednodušení z důvodu současných opatření.
• Fyzicky je návrh k nahlédnutí na venkovní terase budovy magistrátu na Kounicově 67 v úřední dny (pondělí a středa).
• Pro všechny dotazy je k dispozici email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo bezplatná telefonní linka 800 411 400.“

upmb web