uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Svoz odpadu během velikonočních svátků - 7. duben 2020

Společnost SAKO Brno přeje všem Brňanům krásné, klidné velikonoční svátky.
A jak to bude během Velikonoc s odpadem? Na Velký pátek 10. dubna k žádnému omezení nedojde a sběrné nádoby budou vyprázdněné podle standardního harmonogramu.
Na Velikonoční pondělí nebude ve městě Brně probíhat svoz směsného ani separovaného odpadu, popelnice budou vyvezeny s jednodenním posunem. Pondělní vývoz popelnic tedy proběhne v úterý 14. dubna a dále v týdnu dojde k posunu svozu odpadu vždy o jeden den, svoz bude probíhat až do soboty 18. dubna. Platí, že SAKO Brno se o odpad postará.

Sběrná střediska odpadu, jejichž obsluhu společnost SAKO Brno zajišťuje, budou na Velký pátek i Velikonoční pondělí uzavřena. Mimo tyto dny budou občanům k dispozici dle otevírací doby v době nouzového stavu, aktuální informace jsou uvedeny na webu společnosti www.sako.cz.

V době epidemie je důležité odpovědné nakládání s odpady, nepřerušené fungování sběru a svozu odpadu ve městě je klíčovým prvkem k ochraně zdraví obyvatel. Pracovníci každý den vyjíždí do ulic a pomáhají zachovat čistotu ve městě. Bez těchto pracovníků se neobjedeme, a potřebujeme i spolupráci občanů, abychom mohli služby provozovat bez omezení. Neodkládejte odpady mimo kontejnery a popelnice, dbejte na maximální míru ochrany a hygieny, snažte se minimalizovat celkový objem a množství odpadů.

Přejeme všem hlavně zdraví a klid,
VAŠE SAKO