uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Aktuální stav opravy Merhautovy ulice - 16. duben 2020

Podle aktuálních zpráv od zhotovitele opravy kolejiště je harmonogram opravy Merhautovy ulice vzhledem k situaci s koronavirovou nákazou mírně pozměněný. Práce nicméně stále probíhají a podle obdržených informací jsou v této fázi:

Úsek Provazníkova – Venhudova: k 9. 4. byly hotové práce na tramvajové trati v tomto úseku. V pátek 10. 4. začala pokládka asfaltové podkladní vrstvy v kolejišti a současně budou probíhat práce na předjízdných asfaltových pruzích, následně pak pokládka ložných asfaltových vrstev v kolejišti. V týdnu od 14. 4. do 19. 4. budou pokračovat práce v předjízdných pruzích (obruby, dvojřádky, úprava vodovodních a kanalizačních armatur). V kolejišti pak pokládka obrusné (finální vrstvy). K 19. 4. by tak mohly být hotovy kolejiště a předjízdný pruh směr Lesná. Od pondělí 20. 4. by se stavba přesouvala na další úsek Venhudova-Trávníky a začala by demontáž tramvajové trati v tomto úseku. Několik dnů v týdnu od 20. 4. bude ještě třeba na dokončení předjízdného pruhu směr centrum. V té době bude doprava bude vedena po již dokončeném kolejišti a předjízdném pruhu směr Lesná (ten může být využit jako parkování).

Úsek Jugoslávská – Sýpka: k 9. 4. byla tramvajová trať téměř dokončena, aktuálně probíhají práce na nástupištích zastávek Jugoslávská, kde se pracovalo i o velikonočních svátcích. V úterý 14. 4. se začalo s pokládkou asfaltové vrstvy v kolejišti a současně začaly i práce Brněnských komunikací na předjízdných pruzích. Práce na dalším úseku, tedy Sýpka – Těsnohlídkova se začnou realizovat o pár dnů později, než na úseku Venhudova - Trávníky, což ale nemá vliv na organizaci dopravy. Dopravní značení na těchto etapách by nemělo být v kolizi.

merhautova 0420