uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Obnovení provozu ÚMČ Brno-sever - 17. duben 2020

Od 20.04.2020 dochází k obnovení úředních hodin Úřadu městské části Brno-sever v rozsahu pondělí a středa 08:00 – 17:00. V návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se orgánům veřejné moci nařizuje, aby v rámci všech svých pracovišť dodržovaly zpřísněná hygienická pravidla, lze však osobní návštěvu úřadu (s výjimkou odevzdání podání na podatelně) v úředních hodinách realizovat jen po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě s konkrétním zaměstnancem úřadu. S ohledem na hygienická opatření bude vstup do budov úřadu nadále regulován.

Od 20.04.2020 dochází rovněž v plném rozsahu k obnovení provozu podatelny na Bratislavské 70. Až do odvolání však zůstává uzavřena podatelna na poliklinice Lesná.

Platby lze stále realizovat pouze bezhotovostně nebo složenkou.

Dovolujeme si požádat občany, aby nadále upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt ve všech případech, kdy je to možné, a osobní návštěvy úřadu minimalizovali na nejnutnější případy, které není možné vyřídit jinou formou.

Děkujeme za pochopení.