uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Návrh nového územního plánu si můžete prohlédnout také na ÚMČ - 27. duben 2020

V prostorách Úřadu městské části Brno-sever na Bratislavské 70 byl vyvěšen výkres návrhu nového Územního plánu města Brna (ÚPmB) týkající se území Brna-sever včetně výrokové (textové) části. Mohou se s ním tak seznámit i občané, kteří nemají přístup k internetu. Dokumenty jsou umístěny za vstupními dveřmi úřadu vedle podatelny, kde jsou přístupné v pondělí a ve středu od 8:00 do 18:00, v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 17:00 a v pátek od 8:00 do 16:00.

Odbor územního plánování a rozvoje MMB jakožto pořizovatel územně plánovací dokumentace města Brna zveřejnil 24. března 2020 návrh nového územního plánu. Stalo se tak v souladu s dříve stanoveným harmonogramem. Vzhledem k nouzovému stavu, který panuje v České republice, byla upravena a prodloužena doba, kdy se s návrhem může veřejnost seznámit. Nový termín veřejného projednání byl stanoven na 17. června letošního roku a termín pro podání připomínek a námitek byl prodloužen do 24. června 2020.

Současně město doplňuje, že je naplánováno konání druhého veřejného projednání v polovině roku 2021. V té době bude projednáván upravený návrh nového územního plánu, ve kterém budou zapracovány aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, stanoviska dotčených orgánů a námitky a připomínky občanů.

Návrh územního plánu je dostupný online na portálu územního plánování města Brna: https://upmb.brno.cz/. Občané mohou své dotazy k návrhu územního plánu posílat na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Případně se mohou dotázat na bezplatné telefonní lince 800 411 400.