uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Informace ke konání svatebních obřadů od 11.05.2020 - 4. květen 2020

Na základě usnesení vlády č. 490 (č. 223/2020 Sb.) je od pondělí 11.05.2020 možné konat svatby s účastí do 100 osob (včetně oddávajícího, matrikáře a dalších osob zabezpečujících průběh obřadu) s tím, že pro účast na sňatečném obřadu platí následující pravidla:
- snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
- účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob,
- po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek. 

Bližší informace poskytne oddělení matriky ÚMČ Brno-sever:

Eva Cabicarová

Hana Jamborová

INFORMACE KE KONÁNÍ SVATEBNÍCH OBŘADŮ OD 25.05.2020