uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Změna pálicích dnů - 15. květen 2020

Dne 29.05.2020 nabývá účinnosti obecně závazná vyhláška č. 12/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 19/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně. Naší městské části se týká nové stanovení termínu pro možnost spalování, kterým je pouze středa od 09:00 do 19:00.

OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU Č. 12/2020 NALEZNETE ZDE, PŘÍLOHU VYHLÁŠKY ZDE.