uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Obnovení provozu ÚMČ Brno-sever - 21. květen 2020

Od 25.05.2020 lze návštěvu Úřadu městské části Brno-sever realizovat v úředních hodinách bez předchozí telefonické nebo e-mailové domluvy. S ohledem na hygienická opatření však zůstává vstup do budov úřadu nadále regulován.

Dovolujeme si Vás požádat, abyste i nadále upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt ve všech případech, kdy je to možné, osobní návštěvy úřadu minimalizovali na nejnutnější případy, které není možné vyřídit jinou formou, a platby realizovali přednostně bezhotovostně nebo složenkou.

Od 01.06.2020 dojde rovněž k obnovení provozu podatelny na poliklinice Lesná.

Děkujeme za pochopení.