uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Veřejný kontrolní den probíhajících prací na II. etapě Strategického plánu obnovy zeleně v Čertově rokli - 24. červen 2020

Sraz 25. června v 17 hodin na konečné tramvaje v Čertově rokli.
Při přibližně hodinové procházce pod vedením Ing. Evy Damcové se dozvíte, jak pokračuje obnova zeleně a Veřejná zeleň města Brna připravuje ukázku plůtku a vzorového výkopu – dvě názorná opatření na zadržování vody. Jako host tentokrát přijde ornitolog Mgr. Kryštof Horák, který představí výsledky probíhajícího ornitologického průzkumu v rokli. V průběhu kontrolního dne budou zodpovězeny dotazy přítomných účastníků.