uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Letní prázdninový provoz MŠ (AKTUALIZOVÁNO) - 10. březen 2017

Aktualizace: Rada městské části Brno-sever na své 51. schůzi konané 20. 4. 2017 odsouhlasila pod bodem 34. (3e) přerušení provozu mateřské školy Cacovická 4, která je součástí Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy Brno, nám. Republiky 10, příspěvkové organizace, v měsících červenci a srpnu 2017 z důvodu rekonstrukce topení.

provoz ms 17 uprava