uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Výstava na poliklinice Lesná: Unie pečujících

Kategorie: Kultura

V lednu se v prostorách polikliniky na Halasově náměstí prezentuje Unie pečujících.

Výstava na poliklinice: Brno-sever očima dětí

Kategorie: Kultura

V prosinci můžete na výstavních panelech na poliklinice na Halasově náměstí zhlédnout práce vytvořené v rámci projektu Brno-sever očima dětí, který byl součástí auditu familyfriendlycommunity v naší městské části.

Výstava na poliklinice Lesná: SŠ F. D. Roosevelta pro tělesně postižené

Kategorie: Kultura

Na výstavních panelech na poliklinice na Halasově náměstí se v měsíci listopadu prezentuje Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené.