uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Komentovaná procházka Lesná pohledem jejího architekta - 9. červen 2017

Na červnové procházce s městským architektem představí veřejnosti ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček spolu s architektem Viktorem Rudišem atraktivní městskou čtvrť Brno Lesná. Pan Rudiš oslaví tento měsíc významné životní jubileum a přiblíží zájemcům jeden ze svých unikátních projektů, právě sídliště na Lesné. Na první pohled masové panelové sídliště ve svém středu skrývá zeleň, Čertovu rokli a architektonické překvapení. Červnová procházka s městským architektem bude již devátá v pořadí a zúčastnit se jí můžete ve středu 14. června 2017 od 18.00.
Vysoké panelové domy, řady jednosměrných ulic a prostory k bydlení pro desítky tisíc lidí. Na druhý pohled na Lesné najdeme moderní rodinné domy s výhledem na Brno a nově vznikající moderní sídliště. Tématem červnové vycházky je právě tato neustále se rozšiřující městská část. Hlavním průvodcem procházky bude architekt Viktor Rudiš, který je jedním z autorů projektu výstavby sídliště Brno Lesná.
Viktor Rudiš (*1927) je významnou osobností architektonické scény již přes 60 let a letos v červnu oslaví devadesáté narozeniny. Jeho život je úzce spjat s Brnem, kde se narodil, vystudoval Fakultu architektury na VUT a aktivně se podílel na rozvoji města. V letech 1961-1968 spolu s Františkem Zounkem, Miroslavem Dufkem a Ladislavem Volákem navrhli obytnou čtvrť s takřka 6 000 byty.
Na ploše obsahující více jak tisíc hektarů se vybudovaly panelové domy, které se od tehdejší masové produkce liší především v detailech. Svou podobou připomínalo sídliště spíše výtvarnou kompozici s rozvolněným a vzdušným rozmístěním budov. Zásadní je celkové pojetí obytného souboru. Budovy jsou propojeny s krajinným amfiteátrem Čertova rokle a bohatě osázeny zelení. Do tvorby veřejného prostoru se zapojila celá řada předních umělců, například Sylva Lacinová a Miloslav Chlupáč, kteří významně přispěli k nevšední podobě sídliště.
Projekt architekta Rudiše ukazuje dobu, kdy snaha o humanizaci stylu masového bydlení a výstavby panelových domů dostává více volnosti. Sídliště Lesná vzbudilo pozornost i za hranicemi Československa jako příklad sídelního celku, kde se podařilo skloubit požadavek bydlení s požadavkem prostoru, který dával obyvatelům volnost a umožňují i všestranné využití volného času.
Architekt Rudiš se o rozvoj a změny městské části zasadil i při plánování změn a výstavby nových budov. Lesná je pro něj velmi blízké téma a její osud mu není lhostejný. Při prohlídce se zájemci rozebere historii této čtvrti a společně projdeme nejdůležitější oblasti sídliště. Sraz je v 18:00 na konečné tramvají 9 a 11 Čertova rokle.

Kancelář architekta města Brna