uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Soběšická zvonice byla zachráněna i pro další generace - 10. leden 2018

Zvonice, ležící na rozhraní ulic Síčka a Na Rychtě, byla v Soběšicích vybudována roku 1785, v době, kdy byla odsvěcena a posléze zbořena jezuitská kaple sv. Kříže na Ostré horce. Z jezuitské kaple byly do nové zvonice přeneseny dřevěná socha sv. Františka Xaverského, dřevěný korpus ukřižovaného Krista a zvon.
Zvon byl zavěšen do věžičky zvonice, socha sv. Františka Xaverského byla umístěna ve venkovním výklenku zvonice na jižní straně stavby a dřevěný korpus Krista byl umístěn uvnitř zvonice na nový kříž naproti vstupním dveřím. Obě dřevěné sochy nechal po druhé světové válce zrestaurovat soběšický občan František Muselík.
V dnešní době ve zvonici však tyto starobylé předměty už nejsou. Po několika přesunech je socha sv. Františka Xaverského umístěna v duchovním centru řádu Paulánů ve Vranově u Brna a po úpravě představuje sv. Františka z Paoly. Socha Krista i s křížem je umístěna v klášteře sv. Kláry v Soběšicích. Původní zvon z jezuitské kaple vážil 53 kg a byl na něm nápis „Sancte Francisce Xaveri ora pro nobis“. Tento zvon byl v roce 1917 zrekvírován pro vojenské účely. Byl nahrazen novým zvonem, o kterém nejsou známy žádné údaje. Za druhé světové války byl poškozen a nahrazen třetím zvonem, vyrobeným v roce 1953 v provozovně ZUKOV Česká u Brna. Jsou na něm nápisy „Soběšice u Brna L. P. 1953 ulil ZUKOV“ a „I tobě jednou zazvoním“.
V letech 1997 až 1998 uspořádali soběšičtí občané a podnikatelé sbírku a svépomocí značně zchátralou zvonici zrekonstruovali. Byla kompletně opravena střecha, omítky, vstupní dveře vč. zárubní, opraveno nosné zařízení zvonu a obnovena malba Krista na kříži na čelní stěně zvonice. Je nutné poděkovat všem co se v těchto letech finančně nebo svou prací podíleli na uvedené opravě. Velkou zásluhu má soběšický občan pan Kupský, který veškeré práce koordinoval a organizoval.
I přes zmíněnou rekonstrukci potřebovala nyní zvonice zásadní opravu, protože bylo zjištěno, že objekt se již delší dobu naklání západním směrem. Tuto skutečnost nechal v roce 2016 zaměřit člen spolku Ostrá horka Jiří Rosypal a s žádostí o záchranu zvonice a také s dvacetitisícovým příspěvkem z účtu končícího spolku se obrátil na městskou část Brno-sever. Po peripetiích se zjišťováním, komu vlastně zvonička patří, se podařilo dosáhnout jejího svěření do správy městské části a oprava mohla začít. Nutné bylo především zpevnění základů, kromě jejich sanace byly provedeny ještě izolační práce, zhotovení okapového chodníku vč. odvodnění, položení dlažby kolem stavby a na podlahu uvnitř, izolace vnitřní části, odstranění staré a provedení nové omítky zahrnující fasádní nátěr. Rovněž byly obroušeny, ošetřeny a natřeny zárubně včetně dveří. Dřevěný kříž s korpusem Krista, který je zavěšen nad vchodem, restauroval v předstihu občan Soběšic René Caha. Dokončení menších terénních úprav proběhne ještě v jarních měsících 2018, kdy by měla u zvonice přibýt také lavička.
Přes odhady, že oprava nebude stát více než 100 tisíc, se její náklady vzhledem ke specifikům a stavu objektu vyšplhaly na 260 tisíc korun. „I když cena značně přesáhla naše původní představy, o nutnosti zachránit tuto nejstarší původní soběšickou stavbu nebylo pochyb,“ říká místostarostka Brna-severu Kateřina Kalinová, pod kterou spadá oblast majetku. „Příspěvek od sdružení Ostrá horka se nám podařilo doplnit financemi od Jihomoravského kraje, a to individuální dotací ve výši 50 tisíc korun a příspěvkem 47 tisíc korun z dotačního programu Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2017,“ dodává místostarostka s tím, že finanční spoluúčast městské části tak činila 144 tisíc korun.
Touto cestou vyjadřujeme jménem občanů Soběšic poděkování městské části Brno-sever za organizaci a zrealizování opravy 232 let staré zvoničky. Byla tím zachována významná část místní historie a projevena zasloužená úcta k práci našich předků.

Za bývalý spolek Ostrá horka Ladislav Bartoš a Jiří Šupka

 

logo jmkzvon 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zvon 1

 

zvon 3

zvon 4