uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Faktor K. - konference o káznici & umění v káznici - 7. říjen 2019

faktor k 

Několikadenní festival, probíhající od 15.-19. 10. v bývalé Káznici, koncentruje na jedno místo různé formy umění s důrazem na jejich site specific formu. Současně bude probíhat konference o Káznici a o jejím potenciálu jakožto centru kulturních a komunitních aktivit. Jedná se o společný projekt organizace Odjinud, Tripitaka a TIC BRNO za spolupráce dalších organizací.

Faktor K. vytváří během několika dnů příležitost pro získání informací a zhlédnutí scénických a jiných uměleckých děl vztahujících se k jedinečnému historickému objektu - bývalé Káznici na Cejlu. Akce je unikátní svým záběrem. Zahrnuje jak reflexi historické paměti Káznice, tak jejího potenciálu jako kulturního, duchovního i společenského prostoru. Cílem festivalu je přinést informace, autentický zážitek i možnost setkání lidí, kteří mají co do činění s minulostí, přítomností či budoucností Káznice. Vítání jsou také všichni, které tento unikátní objekt zajímá a není jim jeho budoucnost lhostejná. Akce je kombinací konference a umělecké přehlídky, realizují ji spolky Odjinud a Tripitaka v partnerství s TIC BRNO. Na akci participuje také Odbor kultury a Odbor strategického rozvoje a spolupráce MMB, Jihomoravské inovační centrum (JIC), Paměť národa a další partneři. Záštitu nad akcí převzala primátorka města Brna paní Markéta Vaňková a starostové MČ Brno-střed pan Vojtěch Menzl a Brno-sever pan Martin Maleček.

Programová nabídka je opravdu bohatá a návštěvníci mohou zažít několik jedinečných událostí během každého dne. Odborné semináře se mísí s kulturními a komunitními aktivitami, jindy nepravidelně přístupná Káznice bude v čase programu zčásti otevřená. Meeting point ve stolárně nabídne možnost posezení u roztopených kamen. V úterý 15.10. bude festival zahájen za účasti politických a kulturních představitelů města Brna. Součástí zahájení bude i vernisáž sochařské instalace Srdce pro káznici. Dvě obří srdce instalovaná v objektu Káznice symbolicky oživí opuštěný prostor. Káznice a její potenciál bude hlavním tématem Brněnského kulturního parlamentu. V první den festivalu je zařazena také jedinečná série moderních pohybových performancí v podání ProArt, Orbita Space a BuranTeatru. Ve středu je program vyhrazen Sousedskému setkání za účasti starosty MČ Brna-sever Martina Malečka. Kulturní dimenzi zajistí mrazivé divadelní představení Městečko Palermo v kapli a ojedinělý akustický projekt mladých jazzmanů Přeslechy. Čtvrtek je převážně věnován duchovní a historické lince, na které se podílí organizace Post Bellum. Nechybí tak Beseda s pamětníky, ale také Mše svatá za doprovodu souboru Ensemble Versus. Barokní hudba zazní na nečekaných místech v podání sopranistky J. Janků s doprovodem. Návštěvníci se můžou těšit i na další divadelní projekty – některé premiérované v rámci této akce, např. Koány nebo na sobotní inscenaci s názvem Dar, což je autorská inscenace divadelní skupiny působící v Káznici. Ensemble Opera Diversa se představí v pátečním programu souborem minioper Labské horrorropery.

Kompletní program festivalu naleznete na FB: Káznice žije a webu:
https://www.gotobrno.cz/akce/kaznice-zije/
www.kaznicezije.cz

„Festival je určen všem těm, kdo s Káznicí mají něco do činění nebo se o její osud z jakéhokoli důvodu zajímají,” zve návštěvníky vedoucí dramaturg festivalu Pavel Strašák. Dodává, že záměr představit čistě uměleckou produkci byl přirozeně rozšířen o další složky - historickou, duchovní i komunitní tak, aby byla možnost vnímat objekt v mnoha jeho polohách. „Je přirozené, že na Káznici, její význam i budoucí podobu panují různé názory. Faktor K. není defilé jedné skupiny či jednoho přístupu, ale širší formát nabídnutý jako platforma pro různorodý obsah.“ Tomu dává určitý rámec dramaturgický koncept „Káznice žije“, který uplatňuje TIC BRNO a Tripitaka při řazení programu v Káznici po celý rok. Zahrnuje pět rovnocenných linií, z nichž např. „Káznice pamatuje“ zastřešuje historicky a pietně pojaté akce a „Káznice inspiruje“ umění a tvorbu. „Respekt k historii a tvůrčí představivost se nevylučují. Potřebujeme si dovolit uvažovat o Káznici ve více dimenzích, nejen v jejích limitech, určených např. památkovou ochranou, ale i v příležitostech, o kterých zatím možná ani netušíme,“ dodává Strašák.

TIC BRNO