uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Koordinační harmonogram výkopových prací k 1. 7. 2019

Koordinační harmonogram výkopových prací sestavuje Odbor investiční Magistrátu města Brna na podkladě údajů z ohlášení budoucích stavebníků. Harmonogram výkopových prací je sestavován s přihlédnutím k předpokládanému termínu jejich zahájení, technickému provedení, době trvání, rozsahu a návaznosti na jiné ohlášené akce.

Uzavírka ulice Cejl (Cejl 111a - Soudní) - 21. červen 2019

Z důvodu realizace stavby "Rekonstrukce tramvajové trati na ulici Cejl, II. etapa, úsek Soudní - Francouzská" bude v termínu od 28. 6. 2019 do 1. 9. 2019 uzavřena ulice Cejl v úseku od objektu Cejl 111a za křižovatku s ulicí Soudní.

Uzavírka Husovického tunelu - 17. červen 2019

Z důvodu obnovy části technologického zařízení bude v předpokládaném termínu od 1. 7. 2019 do 30. 8. 2019 uzavřen Husovický tunel.

Uzavírka ulic Černopolní, Hvězdová a Spolková - 29. březen 2019

Z důvodu rekonstrukce parovodu budou v předpokládaném termínu od 3. 4. 2019 do 31. 10. 2019 uzavřeny ulice Černopolní v úseku od Francouzské po Milady Horákové, ulice Hvězdová ve směru z Francouzské a ulice Spolková od čísla 1 po číslo 3. Dále budou uzavřeny obslužná komunikace objektu Francouzská 38 a parkoviště Hvězdová–Bratislavská. 

Uzavírka v ulici Trávníky - 1. březen 2019

Z důvodu rekonstrukce domu v ulici Trávníky 16 bude od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2020 uzavřen chodník a částečně vozovka v 25m úseku u zmíněného objektu. Od 1. 8. do 31. 8. 2019 bude uvedený úsek vozovky uzavřen úplně.

Uzavírka Svitavského nábřeží (Cejl - Svitavská) - 1. březen 2019

Od 1. 3. 2019 do 31. 10. 2019 bude z důvodu rekonstrukce parovodu uzavřena cyklostezka/pěší trasa na Svitavském nábřeží v úseku od Cejlu po ulici Svitavská. V úseku od ulice Sekaninova bude částečně uzavřena také vozovka.

Uzavírka ulic Muchova a Durďákova - 15. listopad 2018

Od 19. 11. 2018 do 20. 8. 2019 budou z důvodu realizace stavby "Brno, Muchova – oprava kanalizace a vodovodu" a "Brno, Muchova – drobná rekonstrukce kanalizace a vodovodu" úplně uzavřeny ulice Muchova v celém úseku a ulice Durďákova od křižovatky s ulicí Muchova po č. or. 43.

Uzavírka ulice Bendlova - 6. listopad 2018

Z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace je od 5. 11. 2018 do 1. 10. 2019 úplně uzavřena ulice Bendlova.

Rekonstrukce Zábrdovické ulice a Zábrdovického mostu - 16. říjen 2018

Práce a dopravní omezení začnou o třetím říjnovém víkendu 2018. Podle smlouvy má být dílo dokončeno do 15 měsíců.