uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Koordinační harmonogram výkopových prací k 1. 7. 2019

Koordinační harmonogram výkopových prací sestavuje Odbor investiční Magistrátu města Brna na podkladě údajů z ohlášení budoucích stavebníků. Harmonogram výkopových prací je sestavován s přihlédnutím k předpokládanému termínu jejich zahájení, technickému provedení, době trvání, rozsahu a návaznosti na jiné ohlášené akce.

Uzavírka ulice Musilova - 15. květen 2020

Z důvodu provádění výkopových prací pro stavbu rekonstrukce vodovodu a kanalizace bude v termínu od 15. 6. 2020 do 31. 10. 2020 probíhat úplná uzavírka místní komunikace ul. Musilova.

Přechodná úprava provozu Zeiberlichova, Síčka, Na Kovárně, Na Klínku, Zkratka, Na Rychtě (ZMĚNA TERMÍNU: 15.06. - 31.08.) - 15. květen 2020

Z důvodu provádění výkopových prací pro stavbu „Síčka, Na Rychtě – rekonstrukce DSNN“ bude v termínu od 15. 6. 2020 do 31. 8. 2020 probíhat úplná uzavírka místní komunikace ul. Síčka, Na Rychtě, Zkratka a účelové komunikace ul. Na Kovárně.