uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Uzavírka ulice Horymírova - 15. září 2021

V termínu od 13. 9. 2021 do 20. 9. 2021 probíhá úplná uzavírka místní komunikace III. třídy ulice Horymírova v úseku od křižovatky s ulicí Cacovickou po č. or. 4 z důvodu provádění výkopových prací pro pokládku kabelové smyčky nízkého napětí.

Stavební práce provádí společnost SEKV, spol. s r. o.
Odpovědná osoba: Ing. Michal Slavík, tel.: 602 789 918.