uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Uzavírka ulice Francouzská (Hvězdová – č. or. 77) - 28. říjen 2021

Z důvodu stání jeřábu proběhne během dvou víkendů v období od 26.10.2021 do 30.12.2021 úplná uzavírka místní komunikace III. třídy ulice Francouzská v úseku od křižovatky s ulicí Hvězdovou po č. or. 77.

Stavební práce provádí společnost V. Y. O., s. r. o.
Odpovědná osoba: Ing. Petr Košťál, tel.: 775 906 228.