uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Sazebník úhrad

Sazebník úhrad

Povinný subjekt je oprávněn - v souvislosti s poskytováním informací podle z. č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informace žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

1. Přímý materiál

Náklady na pořízení kopií (černobílé kopírování)
formát A4 jednostranný                              1,00 Kč/A4
formát A4 oboustranný                               2,00 Kč/A4
formát A3 jednostranný                              2,00 Kč/A3
formát A3 oboustranný                               3,00 Kč/A3

Náklady na černobílý tisk na tiskárnách PC
formát A4 jednostranný                              2,00 Kč/A4
formát A4 oboustranný                               3,00 Kč/A4

Náklady na černobílý a barevný tisk na barevné tiskárně

formát A4 černobílý                                   15,00 Kč/A4
formát A4 barevný čárový tisk                    17,00 Kč/A4
formát A4 barevný plošný tisk                    20,00 Kč/A4
Mapové listy (ofsetový tisk)                        140,00 Kč/A4

Náklady na opatření technických nosičů dat
CD-R, DVD-R                                            dle pořizovacích nákladů
disketa 3,5"                                               dle pořizovacích nákladů
audiokazeta,                                              videokazeta dle pořizovacích nákladů

2. Náklady na odeslání informací žadateli

Náklady na poštovní služby
listovní zásilky na dobírku/doporučené       dle platných tarifů České pošty (sdělí podatelna ÚMČ)
balíkové zásilky na dobírku/doporučené     dle platných tarifů České pošty (sdělí podatelna ÚMČ)
jiné                                                         dle platných tarifů České pošty (sdělí podatelna ÚMČ)

3. Osobní náklady

za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, za 1 hod. a za každou další započatou hodinu
(celkem počet hodin všech zaměstnanců, kteří vyhledané informace zpracovávali)         175,00 Kč/hod.

V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných povinným subjektem se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.