uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Odbor rozvoje a investic

Ing. Petr Rizner (vedoucí odboru)

Mgr. Věra Ambrozová (právnička odboru)
Ing. Jaromír Karhánek, CSc. (referent-technik)
Ing. Milan Kříž (referent-technik)
Ing. arch. Olga Strublová (referentka pro územní rozvoj)

URBANISTICKÉ A ÚZEMNÍ STUDIE PRO MĚSTSKOU ČÁST BRNO-SEVER