uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

MŠ Slavíčkova

Mateřská škola Brno, Slavíčkova 1 byla zřízena ke dni 1. 1. 2003 jako příspěvková organizace.

V současné době pokračujeme v duchu podpory zdravého životního stylu a pracujeme podle Školního vzdělávacího programu: "Co nás baví? Hrát si, poznávat a být zdraví...", který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání i Kurikula podpory zdraví.

Škola se nachází v Brně, v sídlišti Lesná, které je považováno za jedno z nejčistších míst ve městě. Budova je jednoposchoďová, panelová ze 70. let. V přízemí se nacházejí dvě třídy pro děti bez zdravotního oslabení, školní kuchyně, kancelář ředitelky, kancelář vedoucí stravování, malá sborovna pro učitelky a hygienické zázemí.

V prvním poschodí jsou dvě třídy pro děti alergické a zdravotně oslabené.

Součástí areálu mateřské školy je velká zahrada s umělým svahem, rozsáhlým travnatým porostem, dlážděným hřištěm, spoustou vzrostlých stromů, keřů a malou květinovou skalkou. V různých částech jsou rozmístěna čtyři krytá pískoviště. Vybavení doplňuje několik větších dřevěných průlezek a staveb.

Specializujeme se na péči o děti s lehčími formami astmatu, kožními onemocněními a se sníženou obranyschopností. Z provozních důvodů nemůže naše mateřská škola zajistit speciální stravování pro děti s potravinovou alergií.

Péče ve třídách pro děti se zdravotním oslabením je vedena ve dvou liniích – zdravotní a pedagogické. Zdravotní sestra a pedagogičtí pracovníci spolu úzce spolupracují. Režim dne se přizpůsobuje požadavkům a potřebám dětí a po domluvě s rodiči stanoví náplň denní terapie.
Máme pro děti vybudované zázemí - čističky vduchu a bezprašné prostředí bez koberců a záclon
Díky pomoci zřizovatele Brno- sever máme k dispozici zdravotní sestru, která každý den provádí s dětmi dechová cvičení pro zlepšení dechových funkcí, inhalace, fyzikální terapii, nahřívání soluxem a biotronovou lampou.
Denně konzultuje s učitelkami jídelníček pro děti s potravinovou alergií.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.msslavickova.cz