uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Výběhy pro psy

Provozní řád
1.    Výběh pro psy slouží k volnému pohybu psů.

2.    Vstup do výběhu je na vlastní nebezpečí.

3.    V případě většího počtu psů ve výběhu doporučujeme zejména u agresivnějších psů použití náhubku.

4.    Provozní doba výběhu je po celý kalendářní rok v době od 5.00 –24.00 hod.

5.    Pří vodění psů do výběhu musí být osoba vybavena prostředky k odstranění znečištění způsobeného psy (lopatka, sáček). Tyto osoby udržují ve výběhu pořádek a čistotu.

6.    Na ploše výběhu je zakázáno:
•    poškozovat cesty, travnaté plochy a zařízení zde umístěné nebo je jakýmkoliv způsobem znečišťovat
•    poškozovat stromy a keře
•    požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky

7.    Odpovědnost osoby (chovatele nebo osoby, které je pes dočasně do péče) za způsobené škody je upravena občanským zákoníkem.

8.    Nedodržení těchto zásad bude postihováno dle platných právních předpisů.
V naléhavém případě porušení provozního řádu volejte Městskou policii tel.: 545 573 540 nebo 156.
ÚMČ Brno-sever
odbor ŽPMH


Výběhy

Lesná:
•    Slavíčkova
•    Soběšická nad hříštěm
•    Dusíkova nad sodovkárnou

Husovice:
•    Husovický kopec
•    Provazníkova
•    Sportovní nábřeží
•    Svitavské nábřeží

Černá Pole:
•    Sládkova

Zábrdovice:
•    Jana Svobody