uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

ÚMČ Brno-sever - Společné povolení – „Třískalova 5 – vestavba výtahu do BD - 27. březen 2020

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební

 

VV:                Vyvěšeno: 27.3.2020  Bude sňato:  13.4.2020

ÚMČ Brno-sever - Usnesení o přerušení- SEK Brno – Zábrdovice 2 (Dial Telecom, a.s. – Francouzská, Cejl) - 27. březen 2020

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební

 

VV:                Vyvěšeno: 27.3.2020  Bude sňato:  13.4.2020

ÚMČ Brno-sever - Opatření obecné povahy–dočasný zákaz zastavení na místních komunikacích STU/04/007674/20 - 27. březen 2020

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební

 

VV:                Vyvěšeno: 27.3.2020  Bude sňato:  13.4.2020
VV: příloha               Vyvěšeno: 27.3.2020  Bude sňato:  13.4.2020

MMB - R8/073. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku dle seznamu - 27. březen 2020

Kategorie: Záměr MMB
Ke stažení: Vyvěšeno: 27.3.2020 Bude sňato: 13.4.2020

Ministerstvo vnitra ČR - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření SZ 47 ze dne 26.3.2020 - 27. březen 2020

Kategorie: Ministerstvo vnitra
SZ 47: Vyvěšeno: 27.3.2020 Bude sňato: 30.5.2020
MO vyjímky: Vyvěšeno: 27.3.2020 Bude sňato: 30.5.2020
MO volný pohyb: Vyvěšeno: 27.3.2020 Bude sňato: 30.5.2020

Ministerstvo vnitra ČR - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření SZ 48 ze dne 27.3.2020 - 27. březen 2020

Kategorie: Ministerstvo vnitra
SZ 48: Vyvěšeno: 27.3.2020 Bude sňato: 30.5.2020

VŘ - 12/2020 - ÚMČ Brno-sever - právník/právnička odboru stavebního - 26. březen 2020

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 26. 3. 2020 Bude sňato: 15. 4. 2020

ÚMČ Záměr - OŠK - nebytových prostor v objektu Kulturního domu na ulici Zeiberlichova č.p. 63 - 26. březen 2020

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 26.3.2020 Bude sňato: 10.4.2020

KÚJMK - ODBOR DOPRAVY - VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu- I/42 Brno-Velký městský okruh-ul.Porgesova,Provazníkova - 26. březen 2020

Kategorie: Jiné

 

VV:                Vyvěšeno: 26.03.2020  Bude sňato:  13.04.2020
mapa:                Vyvěšeno: 26.03.2020  Bude sňato:  13.04.2020

ÚMČ Brno-sever - Opatření obecné povahy dočasný zákaz zastavení na místních komunikacích - 25. březen 2020

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební

 

VV:                Vyvěšeno: 25.3.2020  Bude sňato:  10.4.2020

Usnesení vlády ze dne 23.3.2020 - 274 - 25. březen 2020

Kategorie: Ministerstvo vnitra
Usnesení: Vyvěšeno: 25.3.2020 Bude sňato: 30.5.2020

Usnesení vlády ze dne 23.3.2020 - 276 - 25. březen 2020

Kategorie: Ministerstvo vnitra
Usnesení: Vyvěšeno: 25.3.2020 Bude sňato: 30.5.2020

Usnesení vlády ze dne 23.3.2020 - 278 - 25. březen 2020

Kategorie: Ministerstvo vnitra
Usnesení: Vyvěšeno: 25.3.2020 Bude sňato: 30.5.2020

Usnesení vlády ze dne 23.3.2020 - 279 - 25. březen 2020

Kategorie: Ministerstvo vnitra
Usnesení: Vyvěšeno: 25.3.2020 Bude sňato: 30.5.2020

Usnesení vlády ze dne 23.3.2020 - 280 - 25. březen 2020

Kategorie: Ministerstvo vnitra
Usnesení: Vyvěšeno: 25.3.2020 Bude sňato: 30.5.2020

VV- MMB - Stavba Brno, Lesnická I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu - 24. březen 2020

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 24.3.2020  Bude sňato:  9.4.2020

VV- MMB - VV veřejné projednání Návrhu Územního plánu města Brna včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území - 24. březen 2020

Kategorie: MMB - OÚPR

 

VV:                Vyvěšeno: 24.3.2020  Bude sňato:  14.5.2020

VV- MMB - stanovení přechodného DZ - ul. Weissova a Adamovská - 23. březen 2020

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 23.3.2020  Bude sňato:  8.4.2020
mapa            Vyvěšeno: 23.3.2020  Bude sňato:  8.4.2020

VV- MMB - VV-k.ú. Soběšice, p.p.č. 988/104, 988/249 -lok. Pod Klariskami-účel.kom.odv. proti ÚR č. 449 - 23. březen 2020

Kategorie: MMB - OÚPR

 

VV:                Vyvěšeno: 23.3.2020  Bude sňato:  8.4.2020

Ministerstvo vnitra ČR - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření SZ 42 ze dne 19.3.2020 - 20. březen 2020

Kategorie: Ministerstvo vnitra
SZ 42: Vyvěšeno: 20.3.2020 Bude sňato: 30.5.2020