uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

VV- MMB - Opatření obecné povahy - ul.Valchařská, Dolnopolní, II/374-ul.Selská - 23. květen 2019

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 23.5.2019  Bude sňato:  10.6.2019
VV:                Vyvěšeno: 23.5.2019  Bude sňato:  10.6.2019

VV- MMB - Opatření obecné povahy - DZ - Francouzská 66 - 23. květen 2019

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 23.5.2019  Bude sňato:  10.6.2019
VV:                Vyvěšeno: 23.5.2019  Bude sňato:  10.6.2019

VV- MMB - Opatření obecné povahy - stanovení přechodného DZ - Mathonova 20 - 23. květen 2019

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 23.5.2019  Bude sňato:  10.6.2019
VV:                Vyvěšeno: 23.5.2019  Bude sňato:  10.6.2019

VV- MMB - Opatření obecné povahy - stanovení přechodnou úpravu provozu - Den Husovic - 23. květen 2019

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 23.5.2019  Bude sňato:  10.6.2019
VV:                Vyvěšeno: 23.5.2019  Bude sňato:  10.6.2019

EON-Oznámení o přeruš.el.en. - 11.6.2019 ul.Hansmannova - 23. květen 2019

Kategorie: Ostatní
Ke stažení:   Vyvěšeno: 23.5.2019 Bude sňato: 11.6.2019

ÚMČ Záměr - OM Záměr obce propachtovat nemovitý majetek - Husovice, Lesná - 23. květen 2019

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 23.5.2019 Bude sňato: 10.6.2019

VV - MMB - Návrh změny Územ.plánu města Brna B3/15-CM Areal bývalé Zbrojovky a motorárny - 22. květen 2019

Kategorie: MMB - OÚPR
VV:              Vyvěšeno: 22.5.2019 Bude sňato: 8.7.2019

ÚMČ Brno-sever - Rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností – Opravné rozhodnutí – Drobného 46 – nepovolená stavba přístřešku - 22. květen 2019

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební
Ke stažení: Vyvěšeno: 22.5.2019 Bude sňato: 7.6.2019

VV - MMB - Veř.projednání Návrhu změny Územ.plánu města Brna B2/18-RP - Rooseveltova - 22. květen 2019

Kategorie: MMB - OÚPR
VV:              Vyvěšeno: 22.5.2019 Bude sňato: 3.7.2019

VV- MMB - Opatření obecné povahy - stanovení přechodného DZ - Fügnerova, Pflegrova - 22. květen 2019

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 22.5.2019  Bude sňato:  7.6.2019
VV:                Vyvěšeno: 22.5.2019  Bude sňato:  7.6.2019

VV- MMB - Opatření obecné povahy -návrh-Seifertova-doplnění DZ zpomaleni - 22. květen 2019

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 22.5.2019  Bude sňato:  24.6.2019
VV:                Vyvěšeno: 22.5.2019  Bude sňato:  24.6.2019

VV - MMB - Návrh změny Územ.plánu města Brna B50/07-II - MČ Brno-Jih,ul.Moravanská - 22. květen 2019

Kategorie: MMB - OÚPR
VV:              Vyvěšeno: 22.5.2019 Bude sňato: 8.7.2019

ÚMČ Brno-sever - VV-Usnesení oprava zřejmých nesprávností-Pod Klariskami-Příjezdová komunikace - 22. květen 2019

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební
Ke stažení: Vyvěšeno: 22.5.2019 Bude sňato: 7.6.2019

ÚMČ Záměr - OB Záměr pronájmu - ul. Merhautova 13 - 22. květen 2019

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 22.5.2019 Bude sňato: 7.6.2019

ÚMČ Záměr - OB Záměr pronájmu - Vranovská č.or. 22 - 22. květen 2019

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 22.5.2019 Bude sňato: 7.6.2019

ÚMČ Záměr - OB Záměr převést nájem k nebytovému prostoru - Svitavské nábřeží č.or. 51 - 22. květen 2019

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 22.5.2019 Bude sňato: 7.6.2019

VŘ - ÚMČ Brno - Líšeň - stavební technik - 22. květen 2019

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 22.5.2019 Bude sňato: 27.6.2019

Usnesení DV- Ing. Slavík František - 22. květen 2019

Kategorie: Dražební vyhlášky
DV : Vyvěšeno: 22.5.2019 Bude sňato: 27.6.2019

ÚMČ Brno-sever - Rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností – TB linka Merhautova – smyčka Kohoutova - 21. květen 2019

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební
Ke stažení: Vyvěšeno: 21.5.2019 Bude sňato: 6.6.2019

VV- MMB - Opatření obené povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Bieblova, Mathonova - 21. květen 2019

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 21.5.2019  Bude sňato:  6.6.2019
VV:                Vyvěšeno: 21.5.2019  Bude sňato:  6.6.2019