uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 
POZVÁNKA

na veřejné projednání zadání
Uzemní studie „Obytný soubor Lesná - aktualizace“
 
Jednání se koná ve čtvrtek 17.12.2009 v 18 hod
v Klubu Městské části Brno-sever , Okružní 21

Program:
1. Seznámení s urbanistickou studií „Lesná - regulační studie“ z roku 1998
(kancelář RUDIŠ – RUDIŠ, v.o.s. , ve spolupráci s firmou Stavoprojekta, s.r.o.)
2. Prezentace zadání územní studie „Obytný soubor Lesná - aktualizace“
3. Diskuze

Všechny obyvatele, kterým není osud Lesné lhostejný, zve

Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna
náměstek primátora pro rozvoj města Brna Mgr. Martin Ander, Ph.D.