uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

VV- MMB - Opatření obecné povahy - Francouzská,Hvězdova a Přádlácká - 17. květen 2018

 

VV:                Vyvěšeno: 17.5.2018  Bude sňato:  4.6.2018
mapa:              Vyvěšeno: 17.5.2018  Bude sňato:  4.6.2018