uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

VV- MMB - Návrh opatření obecné povahy - ul. Kotěrova - 6. prosinec 2018

 

VV:                Vyvěšeno: 6.12.2018  Bude sňato:  27.12.2018
mapa:             Vyvěšeno: 6.12.2018  Bude sňato:  27.12.2018