uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

VV- MMB - Návrh opatření obecné povahy - Kotěrova -Merhautova - 11. únor 2019

 

VV:                Vyvěšeno: 11.2.2019  Bude sňato:  27.2.2019
mapa:             Vyvěšeno: 11.2.2019  Bude sňato:  27.2.2019