uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

VV- MMB - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Valchařská 14 a 15 - 5. září 2019

 

VV:                Vyvěšeno: 5.9.2019  Bude sňato:  23.9.2019
VV:                Vyvěšeno: 5.9.2019  Bude sňato:  23.9.2019